SCR-system och urea för fartygsmotorer

Yara erbjuder tjänster och produkter för NOx-reduktion särskilt avsedda för sjöfartssektorn, vilka marknadsförs under varumärket NOxCare. I vårt omfattande NOxCare-utbud för fartyg ingår design och installation av SCR-system (selektiv, katalytisk reaktion), reduktionsmedlet AUS40 (urealösning) under varumärket NOxCare40 samt tjänster och underhållspaket.

NOx-reduktion för fartyg

SCR-teknik och urealösning (AUS40) för fartygsmotorer

Yara erbjuder tjänster och produkter för NOx-reduktion för sjöfartssektorn, marknadsfört under varumärket NOxCare. I vårt omfattande NOxCare-utbud för fartyg ingår design och installation av SCR-system (selektiv, katalytisk reaktion), AUS40 (urealösning) under varumärket NOxCare40 samt tjänster och underhållspaket.

Minska NOx-utsläppen från din fartygsmotor

Sjöfartssektorn berörs i allt större utsträckning av ny lagstiftning kring NOx-utsläpp (kväveoxid) som successivt tas i bruk av IMO eller på nationell nivå. Tack vare vår expertis kring minskning av NOx-utsläpp på industrianläggningar och med hjälp av AdBlue i fordon har Yara även ett utbud av lösningar för NOx-reduktion inom sjöfartssektorn.

Yaras NOxCare är en totallösning för NOx-reduktion:

  • SCR-teknik
  • Urealösning (AUS40-reduktionsmedel för NOx-kontroll)
  • Underhållstjänster

Yara – det självklara valet med en global leveranskedja

I vårt kompletta sortiment för sjöfartssektorn ingår både lösningar för nybyggnation och ombyggnader av fartyg som redan är i drift:

  • Vi har den tekniska kompetens som behövs och hjälper dig att välja den bästa SCR-lösningen för ditt fartyg. Vi har arbetat med fartyg i alla storlekar: färjor, fraktfartyg, RoRo-fartyg, tankfartyg, containerfartyg, isbrytare, lastfartyg, kryssningsfartyg och militära fartyg, både när det gäller framdrift och hjälpmotorer. Vi hjälper dig att göra rätt val för din typ av fartyg och motorstorlek
  • Installation av SCR-teknik – vi tillhandahåller alla de system och all den teknik som behövs för din fartygsmotor
  • Ureareagenskemikalier under varumärket NOxCare40 Urea, har särskilt tagits fram för NOx-reduktion inom sjöfartssektorn. Vi kan leverera denna urealösning till de 2 200 hamnar världen över där Wilhelmsen Ships Service har lokalkontor
  • Leverans av reservdelar till motorns SCR-system sker via Wilhelmsen till någon av dessa 2 200 hamnar.

Kontakta våra experter om du vill ha mer information om att minska NOx-utsläppen från din fartygsmotor

Tillförlitliga leveranser av AUS40

Med hjälp av ett globalt nätverk av lokala terminaler kan vi leverera AUS40 under varumärket NOxCare var som helst i världen, vare sig det är på land eller till havs. Tack vare våra produktionsanläggningar och vårt unika reservnätverk kan du lita på att du alltid har AUS40 av rätt kvalitet när du behöver.

Med Yara får du tillförlitliga leveranser och reduktionsmedel av hög kvalitet, och dessutom:

  • Vår kunskap om SCR-system för fartyg till havs och inlandssjöfart
  • En leveransgaranti för reduktionsmedlet, tack vare vår ställning som världsledande ureaproducent

Om du har en bunkringsstation för inlandssjöfart och vill sälja reduktionsmedel till dina kunder med SCR-system kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att välja rätt alternativ.

Om du vill läsa mer om våra lösningar för fartyg till havs kan du besöka vår särskilda sektion eller kontakta våra experter.

Kontakta oss

För mer information kontakta oss via

YaraMarine.com