Vad är gödsel med lågt klimatavtryck?

Gödsel med lågt klimatavtryck är nitratbaserad mineralgödsel med exakt samma kemiska och fysiska sammansättning som gödsel som produceras med fossila bränslen (naturgas, kol, olja), men med ett mycket lägre klimatavtryck, eftersom de produceras med el från förnybara energikällor (vattenkraft, vind, sol). Det gör att gödsel med lågt klimatavtryckl är ett effektivt och enkelt sätt att göra livsmedelsproduktionen mer klimatvänlig.

Hur tillverkas gödsel med lågt klimatavtryck?

Ammoniak är byggstenen i alla mineralgödselmedel. Idag framställs ammoniak med vätgas från fossila bränslen. Vid produktion av gödsel med lågt klimatavtryck kommer den vätgas som behövs för att producera ammoniak från vatten att baseras på el från förnybara energikällor. Efter ammoniakproduktionen förblir alla andra processer desamma. Detta innebär användning av en katalytisk process ”Best Available Technology” (BAT).

Webb_Bild över produktionen.jpg

 

Var produceras gödsel med lågt klimatavtryck?

Fabriken i Porsgrunn, Norge

Yaras gödsel med lågt klimatavtryck baseras på ett pilotprojektet i Porsgrunn, Norge. Porsgrunn-projektet är Yaras första elektrolyscellprojekt i industriell skala med systemintegration i en befintlig ammoniakanläggning. Under 2024 levereras gödsel med lågt klimatavtryck till Lantmännen. Anläggningen producerar cirka 20 000 ton ammoniak per år, som omvandlas till mellan 60 000 och 80 000 ton gödsel med lågt klimatavtryck.

 

Miljöval

Gödsel med lågt klimatavtryck gör det möjligt att sänka klimatavtrycket i livsmedelskedjan och minska vårt beroende av fossila bränslen

Effektivt

Gödsel med lågt klimatavtryck kommer att minska klimatavtrycket betydlig genom hela livsmedelskedjan från jord till bord

Enkelt

Gödsel med lågt klimatavtryck är ett enkelt sätt att minska klimatavtrycket från grödor och livsmedel.

Hur stort är klimatavtrycket?

Diagram som visar effekten av gödsel med lågt klimatavtryck

Genom att använda en katalytisk process ”Best Available Technology” (BAT), utvecklad av Yara och senare delad med andra tillverkare, har Yaras nitratbaserade mineralgödsel som produceras i Europa redan idag ett klimatavtryck som är 50-60 % lägre jämfört med de flesta gödselmedel utanför Europa. Användningen av el från förnybara energikällor för produktion av nitratbaserad gödsel med lågt klimatavtryck kommer att sänka klimatavtrycket med ytterligare 80-90%. Övergången till gödsel med lågt klimatavtryck kommer också att ha stor inverkan på slutproduktens klimatavtryck, som minskar med cirka 20% för vete och cirka 12% för en brödlimpa.

Yaras gödsel med lågt klimatavtryck kommer att

moget vete
moget vete

 

 

Minska klimatavtrycket på 
vete med omkring 20%

Limpa
Limpa

 

 

Minska klimatavtrycket på
bröd med omkring 12%

Hur kan jag lita på att klimatavtrycket är korrekt?

Yara har utvecklat en metod för att säkerställa att klimatavtrycket beräknas korrekt under hela produktionsprocessen. Den oberoende försäkrings- och riskhanteringsleverantören DNV kommer, som en oberoende tredje part, att validera Product Carbon Footprint (PCF)-metoden, som är en av de mest väletablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatpåverkan. Tredjepartsverifieringen säkerställer att vår metod och våra beräkningar är korrekta och transparenta.

Är den gödsel med lågt klimatavtryck 100% fossilfri?

fotavtryck i gräs

En liten del av produktionsprocessen av gödsel med lågt klimatavtryck kommer även fortsättningsvis att kräva användning av fossil energi. Till exempel kan fosfatbrytningsmaskiner och transporter fortfarande kräva användning av fossila bränslen. En förändring av produktionsprocessen bakom gödsel med lågt klimatavtryck kommer att ha stor effekt på gödselns klimatavtryck. Yara kommer att kunna erbjuda gödselmedel med ett klimatavtryck som är 80-90 % lägre än tidigare.

I framtiden kan denna påverkan bli ännu lägre. Yara arbetar för att minska återstående klimat- och miljöpåverkan genom att till exempel möjliggöra användningen av återvunna näringsämnen.

Lantmännen och Yara i samarbete Lantmännen och Yara i samarbete

Tillsammans visar Yara och Lantmännen vägen

Tillsammans med Lantmännen, norra Europas ledande lantbrukskooperativ, tecknade vi det första kommersiella avtalet för gödsel med lågt klimatavtryck.

Gödsel med lågt klimatavtryck kommer att ingå i Lantmännens Klimat & Natur-program, ett lönsamt sätt för lantbrukare att ta till sig mer hållbara jordbruksmetoder. Yaras gödsel med lågt klimatavtryck är ett viktigt tillskott i den fortsatta utvecklingen av programmet, vilket gör det möjligt för Lantmännen att etablera en fossilfri värdekedja från jord till bord.

Genom programmet Klimat & Natur har Lantmännen redan minskat klimatavtrycket från veteodlingen med upp till 30 procent sedan 2015. Gödsel med lågt klimatavtryck i programmet minskar klimatpåverkan med ytterligare med 20 procentenheter.

Visste du att?

Historisk bild från Porsgrunn

Yaras grundare uppfann idén att använda vattenkraft för att utvinna kväve ur luften för storskalig produktion av mineralgödsel i början av 1900-talet. Senare implementerades nya, effektivare teknologier - elektrolys baserad på vattenkraft och Haber-Bosch-processen - vid Yaras fabriker. Produktionen gick över till naturgas under 1900-talet, eftersom det var billigare på den tiden. Vid fabriken i Glomfjord, Norge, fortsatte dock elektrolys baserad på vattenkraft att användas fram till 1991. Nu när världen står inför allt större utmaningar relaterade till klimatförändringarna, återvänder vi till vår histora för att återigen använda el från förnybara energikällor. Detta kommer att göra det möjligt för oss att påskynda övergången till en klimatneutral livsmedelskedja som är mindre beroende av fossila bränslen