YaraBela AXAN

YaraBela AXAN

Axan (NS 27-4) är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

Kvävet består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Produkten innehåller också en mindre mängd magnesium.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,00

Emballage: Säck 750 kg