YaraBela AXAN

YaraBela AXAN

Axan (NS 27-4) är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

Kvävet består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Produkten innehåller också en mindre mängd magnesium.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,00

Emballage: Säck 750 kg

Digitala gården

Välkommen till Yaras monter på Borgeby

Det blir inget vanligt år på Borgeby i år heller. Därför har vi valt att låta dig följa uppkomsten och utvecklingen av grödorna i demofälten här på hemsidan. Häng med!

Till Yaras digitala monter på Borgeby