Höstraps

Klippa, skanna och bedöma!

Har du rätt underlag för beslut om vårgivan till höstrapsen?

Här hittar du svaret

Kornfält
Kornfält

Vi bjuder på kunskap!

Vill du få Yara N-Prognos och andra värdefulla uppdateringar under odlingssäsongen?

Anmäl dig här!