Året i Rapsmästardemot på 3,5 minuter!

Året i Rapsmästardemot på 3,5 minuter!

Calle i rapsfält

Oljeväxter ställer höga krav på växtnäringen

En bra och högavkastande rapsgröda är mycket lönsam. Men oljeväxter ställer höga krav på växtnäringstillgången och är känsligare än stråsäd för brister. En välbalanserad och tidsmässigt korrekt tillförsel av N, P, K, S, B och Mg betalar sig i allmänhet bra.

Gödslingsråd oljeväxter

YaraMila Raps

YaraMila Raps

Höstraps är en näringskrävande gröda, därför är det viktigt att säkra tillgången av alla viktiga näringsämnen för en bra etablering, god vinterhärdighet och god skörd. I YaraMila Raps finns alla viktiga näringsämnen i varje granul.

Läs om YaraMila RAPS

Se om dina oljeväxter har bristsymtom

Identifiera om dina oljeväxter lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling. Allt för att maximera din skörd och din ekonomi.

Läs mer om gödsling och växtnäringsämnen