Två män i rapsfält

Oljeväxter ställer höga krav på växtnäringen

En bra och högavkastande rapsgröda är mycket lönsam. Men oljeväxter ställer höga krav på växtnäringstillgången och är känsligare än stråsäd för brister. En välbalanserad och tidsmässigt korrekt tillförsel av N, P, K, S, B och Mg betalar sig i allmänhet bra.

Gödslingsråd oljeväxter

Kompletterande bladgödsling har stor effekt

Filmen visar på skillnaden mellan två plantor där båda har grundgödslats med samma näringsmängd. Men där mängden Mg, B och Mn endast låg på 25% av behovet. Den vänstra plantan har sedan i två omgångar behandlats med YaraVita Canola Bio.

Lyssna till Calles bästa tips inför gödslingen av höstrapsen. 2019-02-26

Se om dina oljeväxter har bristsymtom

Identifiera om dina oljeväxter lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling. Allt för att maximera din skörd och din ekonomi.

Läs mer om gödsling och växtnäringsämnen