Calle i rapsfält

Oljeväxter ställer höga krav på växtnäringen

En bra och högavkastande rapsgröda är mycket lönsam. Men oljeväxter ställer höga krav på växtnäringstillgången och är känsligare än stråsäd för brister. En välbalanserad och tidsmässigt korrekt tillförsel av N, P, K, S, B och Mg betalar sig i allmänhet bra. Här hittar du gödslingsråd för:

VåroljeväxterHöstoljeväxter

Demofält raps på Borgeby

Följ vår gödslingsstrategi i höstrapsen på Borgeby

Det blev inget vanligt år på Borgeby i år heller. Därför har vi valt att låta dig följa uppkomsten och utvecklingen av grödorna i demofälten här på hemsidan. Häng med!

Följ vår gödslingsstrategi i höstrapsen på Borgeby

Rapsmästaren 2020

Lyssna till Carl-Magnus Olssons föredrag från Rapsmästaren 2020. Vilka lärdomar kan vi dra av förra året?

Se om dina oljeväxter har bristsymtom

Identifiera om dina oljeväxter lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling. Allt för att maximera din skörd och din ekonomi.