Molybdenbrist jmf m en frisk planat förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Förbättrar etablering och övervintring
  • Ger en högre skörd och oljehalt
  • Förbättrar blomning och ger en jämnare mognad

Yaras rekommendationer för Molybden

YaraVita MOLYTRAC

YaraVita MOLYTRAC

Oljeväxter: 0,25 l/ha i 200 l vatten från 4-bladstadiet fram t.o.m stjälksträckningen. Vid stark brist kan behandlingen behöva upprepas efter 10-14 dagar. Undvik behandling under blomningen.

Läs mer om YaraVita MOLYTRAC