Järnbrist förvärras av

  • Högt pH
  • Vattensjuka marker
  • Kalkrika jordar
  • Jordar med hög andel koppar, mangan eller zink

Järn är viktigt för

  • Livsviktigt för fotosyntesen och plantans ämnesomsättning
  • Således viktig för tidig bladutveckling, stark tillväxt och grödans avkastning
  • Oljeväxter är inte känsliga för järnbrist