Magnesiumbrist förvärras av

 • Sandiga jordar
 • Sura jordar
 • Kaliumrika jordar
 • Höga kaliumgivor
 • Kylig och våt väderlek

Magnesium är viktigt för

 • En bra etablering
 • Jämnare mognad
 • Förbättrar övervintringen och blomningen
 • Ökar näringsinnehållet i grödan vilket ger en bättre vårtillväxt
 • Höjer skörden och oljehalten
 • Ingår i klorofyllmolekylen

Yaras rekommendationer för Magnesium

YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

Oljeväxter: 4 l/ha i 200 l vatten vid begynnande stjälksträckning. Vid stark brist upprepas behandlingen efter 10-14 dagar. Undvik behandling efter begynnande blomning.

Läs mer om YaraVita MAGTRAC