Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Bättre etablering
  • Minskad utvintring
  • Förbättrad blomning
  • Jämnare mognad
  • Bättre avkastning och högre oljehalt

Yaras rekommendationer för Svavel

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

Oljeväxter: 5 - 10 l/ha när oljeväxterna har 4-6 blad eller vid stjälksträckningens början. Vid måttlig till svår brist upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Undvik behandling efter begynnade blomning. Vattenmängd 200 l/ha.

Läs mer om YaraVita THIOTRAC 300