Växtpressenpodden

Här hittar du alla avstnitten av vår podd, Växtpressenpodden! Den finns även på Apple och Google Podcasts och Spotify

Senaste avsnittet

22 februari: Vad är bra att tänka på inför vårgödslingen?

Carl-Magnus Olsson, Ingemar Gruvaeus och Knud Nissen ger konkreta tips inför våren. Vad kan du göra redan nu?

  • Se till att köpa hem några presenningar för att anlägga nollrutor
  • Skaffa ett Atfarmkonto kostnadsfritt
  • Beställ ett års kosnadsfritt abonnemang på en N-Tester BT medan det ännu finns i lager
  • Gör dina beräkningar i Rapskalkylatorn
  • Bekanta dig med Nollruta i mobilen 

14 december: Summering av växtodlingsåret

I årets sista podd summerar Hugo Hjelm, Ingemar Gruvaeus och Carl-Magnus Olsson växtodlingsåret 2023.

24 november: Skogsgödslingens grunder

Gödsling av skog kan, om den görs rätt, vara en mycket lönsam åtgärd för både plånbok och klimat. Lars Wirén och Hugo Hjelm går igenom möjligheterna och förutsättningarna för en lyckad skogsgödsling. Var och när ska du gödsla? Vilka bestånd ska du välja och hur ser lönsamheten ut?

 2 november: Säkra vårsådden med rätt vårgödsling

Grunden till en hög skörd ligger i en bra etablering med säkrad tillgång till rätt växtnäring. God tillgång på kväve, fosfor, kalium och svavel gynnar både bestockning och rotutveckling. Lyssna till våra agronomer, Ingemar Gruvaeus, Carl-Magnus Olsson och Hugo Hjelm, och deras bästa tips inför vårgödslingen. 

 

1 oktober: Aktuellt just nu i höstraps

I det här avsnittet redogör Knud Nissen, Carl-Magnus Olsson och Ingemar Gruvaeus för de viktigaste åtgärderna i höstrapsen som är aktuella i höst för att säkerställa en hög skörd.

 

28 september: Upptäck skillnader i fält med rätt karta i Atfarm

Atfarm gör det möjligt att följa grödornas utveckling under säsongen och det finns flera olika karttyper att välja på i programmet - i det här avsnittet redogör Knud Nissen, Carl-Magnus Olsson och Hugo Hjelm för vilken karttyp som ska användas när. 

 

13 september: Allt du behöver veta om mikronäring

Avsnitt nr 71 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Carl-Magnus Olsson fördjupar sig i grödans behov av mikronäring. 

 

31 augusti: Allt du behöver veta om såteknik

Avsnitt nr 70 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm, Carl-Magnus Olsson, Ingemar Gruvaeus och Johnny Andersson fördjupar sig i olika såtekniker inför höstsådden. 

 

16 augusti: Hur påverkas gödslingsstrategin av den senaste tidens regnmassor?

Avsnitt nr 69 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus resonerar kring gödslingsbehovet i höstraps, höstsäd och marknadsläget för gödsel.

 

22 juni: Allt om höstgödsling

Avsnitt nr 68 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus ger sina bästa rekommendationer inför den stundande höstsådden.

 

Hur ska vi agera när torkan fortsätter?

Avsnitt nr 67 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus analyserar läget i fält och ger sina råd för hur vi ska tänka och agera framåt.

 

Yara N-Prognos v 23

Avsnitt nr 66 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus analyserar veckans mätningar av kväveupptag i höstvete. Perioden med torrt väder börjar bli lång och ger nu effekter på skördepotentialen. På vattenhållande lerjordar, med stort rotdjup, är det framför allt problemet med att få ner kväve till rötterna som ställer till bekymmer. På lättjordar är vattenbristen den avgörande faktorn. Det finns fortfarande chans till bra skördar på många jordar, men ju längre torrperioden varar desto större effekt får vi på potentiell skörd. Viktigt nu är att ha en strategi att arbeta efter när regnen kommer. Om vi får regn i tid så ger även sena kompletteringar med Kalksalpeter effekt på både skörd och proteinhalt.

 

Yara N-Prognos v 22

Avsnitt nr 65 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus konstaterar ett läge med ett stort kvävebehov och en risk för torka. Rekommendationen för hela landet blir att gödsla bara om det är sannolikt att det kommer regn, avstå annars. Utan regn går sannolikt skördepotentialen ner också. Använd i första hand Kalksalpeter för att få snabb effekt.

 

Yara N-Prognos v 21

Avsnitt nr 64 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus analyserar kväveläget utifrån de senaste mätningarna av kväveupptaget. Kväveupptaget har varit stort den senaste veckan och det är, som vi rekommenderade i förra avsnittet, aktuellt att se över behovet av kompletteringsgödsling. 

 

Yara N-Prognos v 20

Avsnitt nr 63 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm, Carl-Magnus Olsson och Ingemar Gruvaeus djupdyker i N-Prognosen för vecka 20. Den senaste veckans höga kväveupptag gör att de flest fälten nu är i stadie DC 37 i södra och västra Sverige. Det är nu viktigt att följa utvecklingen i fält och förbereda för att komplettera om behov finns innan nästa regn. Lyssna på hur kväveläget ser ut i resten av landet och våra rekommendationer framåt.

 

Yara N-Prognos v 19

Avsnitt nr 62 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus djupdyker i N-Prognosen för vecka 19. Utvecklingen går fort och det är snart dags för kompletteringsgödsling i många fält i Skåne. Med varmt väder de kommande dagarna kommer tillväxten att ta fart även i övriga landet.

 

Yara N-Prognos v 18

Avsnitt nr 61 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus djupdyker i N-Prognosen för vecka 18. Den senaste veckans svala väder gör att höstspannmålen växer i måttlig takt, vilket är helt normalt och dessutom bättre än en alltför snabb tillväxt. Först och snabbast är inte bäst när det gäller höstvete.  

 

Yara N-Prognos v 17

Den gågna veckans aprilväder med både sol och regn har varit gynnsam för höstvetet. Många platser fick tillräckligt mycket nederbörd för att föra ner nitratdelen av huvudgivan till rotzonen. Därmed är förutsättningarna mycket goda för gynnsam utveckling av höstvetebestånden.

 

Årets första N-Prognos 

Årets första mätning av kväveupptaget är genomförd i en del fält i Skåne och i några fält i Västergötland under v 16. Trots en period med kallt väder nu i början av april, så utvecklar sig höstsäden i normal takt jämfört med andra år. Det innebär att vi i södra Sverige kommer in i stråskjutningsfas i de flesta höstvetefält om ungefär en vecka och i Mellansverige om cirka två veckor. Stråskjutningen är den period där spannmålen tar upp absolut mest kväve. Kvävebrist under denna period får en väsentlig effekt på den slutliga avkastningen. 

 

Bästa redskapen för kväveoptimering

Att lägga tid i fältet för att bedöma kvävebehovet är en bra investering. I den senaste podden diskuterar vi hur olika verktyg och metoder fungerar.

 

Tidiga kvävegivor till höstgrödor

På många håll verkar höstgrödorna se bra ut men variationen är stor både inom och mellan fält. Nu ligger ett snötäcke på många håll och det verkar som om det kyliga vädret stannar kvar ett par veckor till. Hugo Hjelm, Ingemar Gruvaeus och Knud Nissen resonerar kring tidiga kvävegivor och vad som är viktigt att tänka på för att skapa möjligheter längre fram i säsongen.

 

Få koll på kväveupptaget!

Ingemar Gruvaeus och Knud Nissen pratar om hur du kan hitta rätt kvävegiva till höstrapsen. Ett nytt kartlager i Atfarm visar rapsens kväveupptag och i kombination med värdet från kvävevågen får du ett bra beslutsunderlag.

 

Dags att klippa rapsen!

Nu börjar tillväxten avta i höstrapsen och det innebär att det är dags att klippa plantor för att bestämma vårens kvävegödslingsbehov. I norra Götaland och Svealand är det en bra idé att gå ut nu, i södra Götaland växter det en del till och det kan vara lagom med klippningarna en bit in i november. Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus - 20 oktober 2022.

Bilder som nämns i podden

Biomassa 0,3kg.jpg

Biomassa 0,3 kg - Kväveupptag på hösten 17 kg N ovan jord per ha 
Gödslingsbehov för 4 ton skörd 190 kg N/ha
Gödslingsbehov för 5 ton skörd 210 kg N/ha

Biomassa 2,1 kg.jpg

Biomassa 2,1 kg - Kväveupptag på hösten 116 kg N ovan jord per ha
Gödslingsbehov för 4 ton skörd 80 kg N/ha
Gödslingsbehov för 5 ton skörd 100 kg N/ha

Lathund klippning av 1m2:

Radavstånd 60 cm = 2 rader X 83 cm
Radavstånd 50 cm = 2 rader X 100 cm
Radavstånd 40 cm = 2 rader X 125 cm
Radavstånd 37,5 cm = 3 rader X 89 cm
Radavstånd 12,5 cm = 8 rader X 100 cm

Svensk Raps Kvävevågen 

 

Finns din vanliga gödsel att köpa? Om inte, vad bör du då tänka på?

Det är mycket oro i media om gödseltillgång för nästa år. En hel del av kvävetillverkningen i Europa står still just nu på grund av gaspriset men en stor del av Yaras fabriker rullar för fullt, ex. de fabriker i Finland och Tyskland som förser oss med NPK- och N-gödsel.

Många kan nog känna att de kanske tvingas till andra gödslingslösningar än den normala inför nästa år. Vad är då viktigt att tänka på?
Var och när fungerar rent kväve och var gör det inte?
Vilka fallgropar är viktigt att se upp för? 8 september 2022.

 

Behöver du komplettera gödslingen i höstraps?

All höstraps bör nu vara sådd men det finns fortfarande chans att komplettera gödslingen. En brist på svavel och bor i höst kan bli skördesänkande, men frågan är hur mycket som behövs egentligen? Våra agronomer Carl-Magnus Olsson och Hugo Hjelm reder ut många frågetecken i en kortare film och en fördjupande podd på ämnet. 1 september 2022.

Här pratar Calle och Hugo om svavel och bor till höstraps

 

Kan man fuska med NPK i höstspannmål?

Emma Brehmer samtalar med Ingemar Gruvaeus och Hugo Hjelm om hur vi kan tänka nu inför sådden. Går det att fuska med NPK och i så fall hur? Vilka spannmål är mest kräsna och var får vi störst utbyte av gödseln? Det och lite till får du veta i veckans avsnitt. Så på med lurarna nu när du är ute ock kör. Lycka till med skörden! 26 augusti 2022

 

Ger du skörden 2023 en bra start?

Varför har Yara utvecklat YaraMila Höst när vi inte rekommenderar en ren kvävegiva till höstspannmålen? Varför ska vi inte “fuska” i höstrapsen genom att bara köra NS på hösten? Vad har egentligen bor för uppgift? 
Som vanligt ställer Emma Brehmer frågorna och Yaras agronomer Carl-Magnus Olsson och Ingemar Gruvaeus ger svaren kring varför de olika NPK-produkterna har en sådan stor betydelse för skörden 2023. 12 juli 2022.

 

Vad kommer du att få se på Borgeby Fältdagar?

I avsnitt 50 av Växtpressenpodden frågar Emma Brehmer Yaras agronomer Hugo Hjelm och Carl-Magnus Olsson om de olika gödslingsstrategierna i demorutorna på Borgeby. Det är andra året i växtföljden och skillnaderna är tydliga. Är du nyfiken vilka har varit på ovälkommet besök? 21 juni 2022.

Hur ser Yaras växtnäringssortiment ut för 22/23?

Hur ser tillgången ut för kommande höst- och vårsortiment? Vad och hur ska vi prioritera om vi har begränsade resurser och finns det någonstans vi kan ”fuska” med NPK´n om vi måste? Detta är frågor som Emma Brehmer ställer till Ingemar Gruvaeus, chefsagronom och Hans Larsson, marknadschef. 16 juni 2022

Här kan jag fuska med P och K hösten 2022 (om jag måste)

Fortsatt gynnsamt läge för en god skördeutveckling

Ingemar Gruvaeus diskuterar den senaste veckans N-Prognos med Emma Brehmer. Goda förutsättningar för såväl höstvete som vårsäd. 10 juni 2022.

 

Ännu står N fönstret för höstvete öppet

Det är sista veckan med mätning av höstvetet för N-Prognosen i söder. Ingemar Gurvaeus och Carl-Magnus Olsson i samtal med Emma Brehmer om veckans prognos och läget i landet. Det ser lovande ut! Ännu är N fönstret för höstvetet öppet och det är högst aktuellt att fortsätta fundera kring sina fälts markleverans och skördepotential. 2 juni 2022.

Gödslingsbehov och skördeutsikter för höstvete och vårsäd

Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus drar slutsatser kring skörd och gödslingsbehov för höstvete och vårsäd. 27 maj 2022.

Inför kompletteringsgivan i höstvete och vårsäd

Ingemar Gruvaeus och Hugo Hjelm resonerar kring beslutsunderlag för att pricka rätt med kompletteringsgivan till höstvetet och vårsäd. Emma Brehmer ställer frågorna. 23 maj 2022.

 

Finns det tillgång på AdBlue?

Den frågan ställer Emma Brehmer till Mikael Edsäter, försäljningschef för AIR1 (AdBlue) Yara Sverige. 25 april 2022

Tankar inför huvudgivan i höstsäd

Ingemar Gruvaeus och Hugo Hjelm diskuterar huvudgivan i höstsäd med Emma Brehmer. 13 april 2022.

En utmanande vår, hur gör vi med sådden och gödslingen?

Emma Brehmer i samtal med Yaras agronomer, Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus, om vilka alternativ man som lantbrukare har nu i en ganska oviss tid. Lyssna till deras funderingar här. 24 mars 2022

Vad är viktigt att tänka på vid tidig N-giva till höstraps och höstspannmål?

Yaras agronomer diskuterar det aktuella läget i fält. Lyssna till Hugo Hjelm, Ingemar Gruvaeus och Carl-Magnus Olsson. 24 feb 2022.

Vill du lyssna på avsnitt från tidigare år?

Finns där poddar finns eller vi vår poddsida:

Lyssna på alla avsnitt

G_pod.png

poddtoppen.jpg