Rapskalkylator


Räkna ut höstrapsens kvävebehov med rapskalkylatorn

Genom att hämta medelupptaget av kväve från en höstbild i Atfarms N-upptagskarta efter avslutad tillväxt får du god vägledning för rätt kvävegödsling till våren! Beräkningen är samma som i Svensk Raps ”Kvävevågen” men bygger här på kväveupptag till skillnad från Kg klippt grönmassa. 

Rekommenderad kvävegiva till våren ?

kg/ha
results empty

no results found

N-upptagskartan i Atfarm

Bild på N-Upptagskartan
I Atfarm hittar du N-Upptagskartan. Här ser du att medelvärdet för N-upptaget är 124 kg/ha i detta exempel.

Du skapar tilldelningsfilen enkelt i 4 steg:

1. Klicka på det aktuella fältet och välj Hämta rekommendation.

2. Välj Tilldelningskartor och ange datum för senaste molnfria dagen och aktuellt utvecklingsstadium.

3. Ange sedan Målgiva för N, alltså den mängd kväve som du i genomsnitt vill lägga. Värdet för målgivan hämtar du med fördel från beräkning från Nollruta eller mätning med N-Tester.
Här kan du även justera den nedre och övre gränsen för mängden kväve men vi rekommenderar att låta Atfarm bestämma.
Klicka på Skapa tilldelningskarta.

4. I sista steget ska du välja hur du vill Exportera tilldelningskarta för att skapa en fil som passar i just din  terminal som du använder. När filen är skapad lagras den i utforskaren på din dator.

Johnny visar hur du skapar och exporterar en tilldelningsfil