För en ökad havreskörd

havreskörd

Målet är att uppnå en hög skörd till en låg kostnad. Vårsäd är ofta känsligare än höstsäd för låg tillgång på P, K och S på grund av vårsädens snabba utveckling i kombination med en vanligtvis torr såbädd och en snabbare rotutveckling.

Gödslingsråd för havre

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!