För en ökad havreskörd

havreskörd

Målet är att uppnå en hög skörd till en låg kostnad. Vårsäd är ofta känsligare än höstsäd för låg tillgång på P, K och S på grund av vårsädens snabba utveckling i kombination med en vanligtvis torr såbädd och en snabbare rotutveckling.

Gödslingsråd för havre

Se om din havre har bristsymtom

Identifiera om din havre lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.