Yara N-Prognos™

Yara N-Prognos™ kan vägleda gödslingen i spannmål. Här redovisar vi kontinuerligt under april – juni kväveupptaget i ett antal officiella kvävegödslingsförsök i höstvete. Försöken ligger på olika platser i södra och mellersta Sverige. De gödslas med olika kvävegivor och strategier, från 0 kg och uppåt. I samarbete med Greppa Näringen redovisar vi även Nollrutemätningar från över 100 platser. Mätningarna görs varje vecka och resultaten redovisas löpande i Yaras nyhetsbrev.

 

Så här fungerar Yara N-Prognos

Höstvete 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du mätningarna direkt i din inkorg!

Ja tack, jag vill anmäla mig

2022

Yara N-Prognos för höstvete 2022

V 23 2022 Fortsatt lagom värme för god skördeutveckling

Yara N-Prognos för vårsäd 2022

V 24 2022 Vårsäd - Tappa inte fokus i vårsäden

2021

Yara N-Prognos för höstvete 2021

Nytabell.PNG

V 23 höstvete Värmen skyndar på utvecklingen

Yara N-Prognos för vårkorn 2021

Tabell Maltkorn3.PNG

v 24 vårkorn Gödsla vid risk för låg proteinhalt

Yara N-Prognos för vårvete 2021

NYNyTabellVårvete.PNG

V 25 vårvete Sista chansen att justera kvävenivån

Yara N-Prognos för havre 2021

tabell havre.PNG

V 25 havre Sista chansen att justera kvävenivån

 

2020

Yara N-Prognos för höstvete 2020


I tabellen nedan presenteras platsdata för försöken. Det är dessa uppgifter som det refereras till i de kommande N-Prognoserna.

Nytabell.PNG


Yara N-Prognos för maltkorn 2020Yara N-Prognos för vårvete 2020


I tabellen nedan presenteras platsdata för försöken. Det är dessa uppgifter som det refereras till i de kommande N-Prognoserna.

NYNyTabellVårvete.PNG

FörsöksdataNY.PNG

Yara N-Prognos 2019 höstvete

I tabellen nedan presenteras platsdata för försöken. Det är dessa uppgifter som det refereras till i de kommande N-Prognoserna.

2018 Höstvete

Vecka 22: Fortfarande torrt på de flesta håll

Försöksplatserna har valts med omsorg för att spegla olika förhållanden vad gäller temperatur och vattenhållande förmåga. Förfrukt är stråsäd och inga djurhållande gårdar finns med bland försöksvärdarna. Platserna ligger i olika delar av landet, från Skåne i söder upp till Mälardalen i norr.

2018 Maltkorn

Vecka 25: Nu avslutar vi kväveprognoserna för i år

Under 2018 kommer vi att följa utvecklingen i 7 st kväveförsök i maltkorn spridda från Skåne till Uppland. I försöken kommer effekten av olika kvävestrategier att studeras inkl. komplettering med kväve i olika stadier. I kväveprognosen följer vi kväveupptaget i grödan mätt med Yara Handsensor. Det ger ett bra mått på hur mycket kväve grödan innehåller i grönmassa ovan jord. Grundgödslingen är kombisådd med YaraMila vilket ger en snabb och bra effekt. Sorten är Irina i alla försök och förfrukten är stråsäd. Gårdsdriften är kreaturslös.

Höstvete 2016

Av utrymmesskäl har vi valt att spara den sista veckan som sammanfattar året.

Maltkorn 2016

 

2015

Vi har valt att endast spara summeringen av året av utrymmesskäl.