Yara N-Prognos™

Yara N-Prognos™ kan vägleda gödslingen i spannmål. Här redovisar vi kontinuerligt under april – juni kväveupptaget i ett antal officiella kvävegödslingsförsök i höstvete, vårkorn och vårvete. Försöken ligger på olika platser i södra och mellersta Sverige. Och gödslas med olika N-givor, från 0 till 320 kilo N per hektar. Mätningarna görs varje vecka och resultaten redovisas löpande i Yaras nyhetsbrev.

Kornfält
Kornfält

Håll dig uppdaterad!

Vill du få Yara N-Prognos, Växtpressen och andra värdefulla uppdateringar?

Anmäl dig här!