Yara N-Prognos™

Yara N-Prognos™ kan vägleda gödslingen i höstvete. Här redovisar vi kontinuerligt under april – juni kväveupptaget i ett antal officiella kvävegödslingsförsök i höstvete. Försöken ligger på olika platser i Mellansverige och södra Sverige. Försöken gödslas med olika N-givor, från noll till 320 kilo N per hektar. Mätningarna görs varje vecka och resultaten redovisas löpande i Yaras nyhetsbrev.

Kornfält
Kornfält

Håll dig uppdaterad!

Vill du få Yara N-Prognos och andra värdefulla uppdateringar under odlingssäsongen?

Anmäl dig här!