N-Prognos v 23


Fortfarande chans att komplettera
med kväve vid regn 

Höstvete

Den senaste veckan har bestått av ytterligare sju dagar med soligt väder, temperaturen har ökat lite och ligger nu i allmänhet i spannet 20–25 grader. Den låga mängden nederbörd, som vi haft sedan april månad startade, ger flera olika effekter. På vattenhållande lerjordar med stort rotdjup har grödorna utvecklats bra förutsatt att den lilla nederbörd som kommit kunnat föra ner kväve till rotzonen. På lerjordar där nertransporten av kväve av olika anledningar inte skett fullt ut, syns effekt på avsaknad av kväve. På lätta jordar har vi nu primärt effekt av vattenbrist, men ett hyfsat regn den närmsta tiden skulle fortfarande hjälpa upp situationen. 

Den närmsta tiden gäller det att ha beredskap för att komplettera med kväve om det blir chans till regn. Från strategiförsök vet vi att vi har bra effekt med kvävekomplettering fram till och med blomning. Från kärlförsök vet vi att vi fortfarande har effekt på gödsling vid mjölkmognaden (DC 71 - 77). Vid sena kompletteringar ger Kalksalpeter väsentligt högre kväveeffekt än andra produkter.

Vårt huvudråd är alltså att avvakta med att sprida kompletterande kväve så länge det inte finns chans till nederbörd i prognosen. Följ gärna SMHI:s sannolikhetsbedömning som finns på deras hemsida. Den är en bra indikator på chans till åskskurar och andra skurar.

I område syd och väst är nu fälten i axgång och där har vi slutat att mäta. Veckans mätningar är gjordar i område mitt och öst. Nästa vecka räknar vi med att hela landet är i axgång och vi slutar därför våra mätningar.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Område ÖST: Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro 

Höstvete

I det östra området är vetefälten som lägst i DC 41 (flaggbladets slida utväxande) och snart i axgång. Många fält är i behov av kompletteringar, förutsatt att vädret vänder och det kommer regn. Gör behovsbedömningarna framför allt utifrån nollrutorna och en bedömd avkastningsförmåga och regn i prognosen när du bedömer skördepotentialen.

Nybble 1 är en nollruta med medelhög markleverans för området. Ovanjordiskt N-upptag i nollrutan 26 kg N/ha och i omgivande fält 107 kg N/ha. Plantorna var i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid mätningen.

Område MITT - Västmanland och Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild.

Område mitt - Västmanland och Uppsala

Höstvete

Höstvetefälten i område mitt har utvecklats snabbt den senaste veckan. De senast utvecklade fälten var vid veckans mätning i DC 39 (flaggbladets slida just synlig). Många bestånd ser fina ut men de fält där en del av kvävet, p.g.a. brist på regn, inte kommit ner i marken är nu efter i kväveupptag.

För området mitt gäller precis som alla andra områden att det gäller att tajma regn vid kompletteringsgödsling. Det faktum att de är lite senare utvecklade gör att det finns mer tid för sena givor.

Fältet på Viby 1 har i veckans mätning tagit upp 23 kg N/ha i nollrutan och 78 kg N/ha i det omgivande fältet. Plantorna var vid veckans mätning i DC 45 - 55 (flaggbladets slida betydligt vidgat – ½ axet framme).