YaraBela Sulfan Axan och Suprasalpeter kväve

Nitratbaserad växtnäring är den mest effektiva kväveformen

YaraBela produkterna innehåller 50/50 nitrat- och ammoniumkväve vilket ger hög effektivitet och precision i modernt lantbruk. Sortimentet innehåller produkterna Axan, Sulfan och Suprasalpeter N27.