Här produceras växtnäringen som säljs i Sverige

Yara Sverige erbjuder marknaden ett stort antal produkter. Här nedan ser du några av de produktionsanläggningar Yara har och som producerar produkter till svensk marknad.

Köping, Sverige
Köping ligger intill Mälaren, som har anslutning till Östersjön. Då de flesta råvaror och produkter transporteras med fartyg, är det viktigt att ha tillgång till en naturlig djuphamn. Ett bra vägnät är också av avgörande betydelse för en effektiv logistik.

Glomfjord, Norge
Glomfjord ligger i litet samhälle i norra delen av Norge, nära polcirkeln. Den närmaste staden är Bodö, 150 km längre norrut.

Porsgrunn, Norge
Anläggningen ligger vid Herøya utanför Porsgrunn, ca 140 km sydväst om Oslo. Den täcker en yta på cirka 1,5 kvadratkilometer, och är det största industriområdet i Norge.

Silinjärvi, Finland
Beläget i Finland producerar Siilinjärvi anläggningen gödselmedel, fosforsyra och andra industriella kemikalier

Uusikaupunki (Nystad), Finland
Anläggningen består av tre salpetersyrafabriker samt två gödselfabriker som producerar salpetersyra och mineralgödsel för den finska marknaden och för export. Det finns en egen djuphamn.

Rostock, Tyskland
Rostock ligger på den norra kusten av Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, där floden Warnow möter Östersjön. Anläggningen ligger nära byn Poppendorf, cirka 12 kilometer öster om staden Rostock.

Sluiskil, Holland
Anläggningen ligger sedan 1929 vid Gent-Terneuzen kanalen, en viktig vattenväg genom Westerschelde till Nordsjön, och förbindelse till europeiska vattenvägar. Som så många andra europeiska gödselanläggningar, har utvecklingen av fabriken styrts av tillgången på koks.

Brunsbüttel, Tyskland
Brunsbüttel ligger i Tyskland, på västkusten av Schleswig-Holstein där Kielkanalen och floden Elbe möter Nordsjön. Detta ger åtkomst till både Nordsjön och Östersjön.

Le Havre, Frankrike
Anläggningen byggdes i slutet av 1960 på ett 47 hektar stort kärrområde som hyrdes från Le Havre hamn. Det ligger i industriområdet nära floden Seines mynning.