Växtpressen

Växtpressen nr 2 2022

Växtpressen nr 2 2022 Årgång 51

Delar av innehållet:

  • Bättre känsla för årsmån – säkrare gödsling
  • Nitrifikationshämmare gav inga fördelar
  • Kväveförsök och Yara N-Tester visar vägen till rätt kvävenivå
  • N-upptagskarta – nytt kartlager i Atfarm
  • Många möjligheter för kvävestyrning i vall
  • Kalkfilterdiken minskar fosforförluster
  • Miljöfokus gav bättre odlingsnetto
  • Atfarm fortsätter att leverera på Taxinge
  • Prisat lantbruk tar greppet om hela kedjan
  • Gödselmarknaden 2022 – bricka i ett maktspel

Läs hela tidningen online eller ladda ner den som PDF

 Hitta alla nummer av Växtpressen

Här kan du läsa den direkt på skärmen, välj helskärm

Vill du hellre få Växtpressen per post?

Fyll i dina uppgifter nedan:

Höstvete
Höstvete