Lantbrukare som gödslar

Näring På Kapitalet

Grödan och den mark som den växer på är din viktigaste tillgång – ditt växande kapital.  Vad är väl mer naturligt än att ge detta kapital så goda förutsättningar som möjligt?

YaraMila är balanserade NPK-produkter. Sortimentet är speciellt anpassat för svenska grödor, jordar och klimat som möjliggör balanserad gödsling som kan anpassas till grödans behov, markensnäringsleverans och dina mål.

Allt i en granul av högsta kvalitet tillverkad med största omtanke för ett hållbart lantbruk.