YaraMila produktfamilj i säckar

Sammansatta gödselmedel med alla näringsämnen i varje granul

YaraMila är vårt sortiment för NPK-gödselmedel. Sortimentet är speciellt anpassat för svenska grödor, jordar och klimat och möjliggör en balanserad gödsling som är anpassad till markens näringsleverans och till grödans behov.