Spaden i jorden

Har du koll på P & K?

Grunden för att hitta rätt PK-gödsling för just din gård är att bilda sig en uppfattning om dina grödors behov och bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium.

Här finns två enkla verktyg så att du snabbt får en god uppfattning om både behovet och hur din gödslingsstrategi fungerar. Varje verktyg har en kort instruktionsfilm som gör det lätt att komma igång.

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Räkna på din PK-balans