Noll- och Maxrutor

Dags att kontrollera Nollruta och Maxruta

Nollrutan är ett bra sätt att få en uppfattning om hur mycket kväve (inklusive restkväve) som vi får från marken. I Maxrutan lägger du extra kväve, ca 50 kg N/ha, i huvudgivan. Färgskillnaden mellan Maxrutan och fältet visar om fältet börjar lida av kvävebrist. Hög tid att boka in en rådgivare för mätning!

Läs mer om Noll- & Maxrutor Hitta rådgivare

Atfarm karta

Vill du optimera fördelningen av kväve i ditt fält?

Atfarm är ett digitalt verktyg som gör det lätt att övervaka grödans biomassa och anpassa gödselspridningen. Allt du behöver göra som jordbrukare är att registrera gården, definiera dina fält, sedan är du igång!

Läs mer här     Testa atfarm gratis

Digitala gården

Välkommen till Yaras monter på Borgeby

Det blir inget vanligt år på Borgeby i år heller. Därför har vi valt att låta dig följa uppkomsten och utvecklingen av grödorna i demofälten här på hemsidan. Häng med!

Till Yaras digitala monter på Borgeby

Noll- och Maxruta
Noll- och Maxruta
N-Tester BT

Hur följer du kväveleveransen senare i vår?

N-Tester BT är ett verktyg för att bedöma behovet av kvävekomplettering i framförallt spannmål och potatis.

Läs mer

Niclas Sjöholm Växtråd

Vill du får en skördeökning värd ca 1 100 kr/ha?

Resultat från 69 försök under 2013-2020 visar på en skördeökning med ca 1 100 kr/ha. Här kan du läsa hur Niclas Sjöholm, Växtråd och Frans Brodde, HIR Skåne lyckades med hög skörd och jämn kvalitet på fält med olika förfrukter tack vare Yaras N-styrning.

Jämn kvalitet med N-styrning

Samlad information om spridning

Här hittar du länkar till din leverantörs spridarinställningar samt tips om hur du optimerar din spridning för bästa möjliga ekonomi.

Spridning

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: