Nytt poddavsnitt: Vad är bra att tänka på inför vårgödslingen?

Carl-Magnus Olsson, Ingemar Gruvaeus och Knud Nissen ger konkreta tips inför våren. Vad kan du göra redan nu?

  • Se till att köpa hem några presenningar för att anlägga nollrutor
  • Skaffa ett Atfarmkonto kostnadsfritt
  • Beställ ett års kosnadsfritt abonnemang på en N-Tester BT medan det ännu finns i lager
  • Gör dina beräkningar i Rapskalkylatorn
  • Bekanta dig med Nollruta i mobilen 

22 februari 2024

Rapsplanta

Planera förstagivan i rapsen nu 

Den rikliga nederbörden under hösten och vintern har satt tydliga spår i de flesta rapsfält. Statusen för årets höstraps är därför mycket varierande. Anpassa kvävegivan efter bestånd, vattenskadade delar i fält och efter skörd. Genom att dela givan ser vi till att minska risken och möjliggöra anpassning av kvävet.

Läs mer

Hand med mobil
Hand med mobil

Beräkna kvävebehovet till rapsen

Hämta medelupptaget av kväve från en höstbild i Atfarms N-upptagskarta efter avslutad tillväxt och gör en beräkning av kvävebehovet till våren.

Beräkningen är den samma som i Svensk Raps ”Kvävevågen” men beräkningen bygger på mängd kväveupptag i höstrapsen till skillnad från Kg klippt grönmassa. 

Beräkna här

NYHET! Nollruta i mobilen

Gård med anlagda Nollrutor

Kalkylator för kvävekomplettering i höstvete

Nu kan du mäta kväveupptaget i dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget och ligger till grund för beräkningen.

Till beräkningenAtt anlägga en Nollruta