Höstkorn på Borgeby

Höstkorn på Borgeby

Diagram över optimum

Övergripande om höstgödsling

YaraMila Höst är en växtnäring som med fördel används på jordar som har kaliumklass I, II och III. YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn passar bäst på sand och moränjordar men i Skåne även många lerjordar. YaraMila Höst 10-14-12 är utvecklad för lite tyngre jordar med kaliumklass III. Beroende på skördenivå och markvärden kan man behöva ytterligare NPK på våren, alternativt Axan (NS).

Gödslingsråd för höstvete

YaraMila Höst i praktiken

Har du koll på P & K?

Grunden för att hitta rätt PK-balans för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium.

Se vår introduktionsfilm och gör en växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov av rätt växtnäring.

Räkna på din PK-balans

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Höstvete
Höstvete

YaraMila Höst, för lättare och tyngre jordar

Rätt NPK på hösten ger en bra start för höstsäden, med god rotutveckling och bestockning.

YaraMila Höst för lättare jordar   YaraMila Höst för tyngre jordar

Se en av hemligheterna bakom den perfekta höstgrödan

Hugo Hjelm och Magnus Jeppsson besöker Vallberga för att titta på skillnaden i höstvete med och utan YaraMila Höst.

Så här gödslar vi på Borgeby

Här kan du följa uppkomsten och utvecklingen av grödorna i demofälten på Borgeby. Vi uppdaterar med nytt innehåll kontinuerligt. Häng med!

Till Yaras digitala monter på Borgeby

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: