Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar 2019

Vi ses på sommarens mässor!

Längtar du, precis som vi, efter att äntligen få ses på sommarens mässor?

Vi kommer att finnas på plats på Borgeby Fältdagar den 29-30 juni och Brunnby Lantbrukardagar den 6-7 juli. Kom och prata gödslingsstrategier med oss då!

Borgeby Fältdagar

Brunnby Lantbrukardagar

 

Ger du rapsen rätt start?

YaraMila Raps

YaraMila Raps är utvecklad för att tillgodose oljeväxternas speciella näringsbehov. Det är ett starkt NPK-gödselmedel som innehåller extra svavel, bor och magnesium. Lättillgängligt fosfor och bor hjälper plantorna till en bra etablering. Tillgång på magnesium ger en säker tillväxt både ovan och under markytan. Därför är det viktigt att en välkomponerad näringsblandning finns i närheten av rötterna när plantan etablerar sig.

Läs mer om YaraMila RAPSLäs mer om höstoljeväxter

Här kan jag fuska med P och K hösten 2022 (om jag måste)

Raps

Osäker PK-tillgång öppnar upp för anpassning efter markstatus inför gödsling till höstetablerade grödor. Höstvete på lerjord med god P-status tål att tillfälligt behandlas styvmoderligt, medan höstraps alltid bör ges större omsorg med PK.

Läs mer

YaraSuna - KRAV-godkänd NPK gödsel

YaraSuna på vetefält

KRAV-godkänd NPK gödsel med hög pelletskvalité och goda spridningsegenskaper. Godkänd för användning i spannmål, oljeväxter, potatis samt gräsfrövall.

Läs mer om YaraSuna™

Hur ser Yaras växtnäringssortiment ut för 22/23?

Hur ser tillgången ut för kommande höst- och vårsortiment? Vad och hur ska vi prioritera om vi har begränsade resurser och finns det någonstans vi kan ”fuska” med NPK´n om vi måste? Detta är frågor som Emma Brehmer ställer till Ingemar Gruvaeus, chefsagronom och Hans Larsson, marknadschef. 16 juni 2022

 

Växtnäringssortimentet 2022/2023 är här!

Följ grödornas utveckling från våren fram till nu på YaraGården

Under resans gång har Calle och Hugo resonerat runt flera viktiga faktorer.

  • Hur stor är markleveransen av kväve och hur anpassar vi kvävegivan på bästa sätt?
  • Hur har vädret påverkat årets grödor och hur påverkar det vår strategi?
  • När är bästa tid för kompletteringsgödslingar och hur sent kan vi egentligen komplettera?  

Följ hela vårens resonemang på YaraGården.

Till YaraGården

Yara och Lantmännen tecknar avtal för fossilfri mineralgödsel

Hans och Torbjörn med gödsel

Den fossilfria mineralgödseln kommer att produceras av Yara och marknadsföras av Lantmännen från 2023. Den kommer att ha 80-90 % lägre klimatavtryck än mineralgödsel producerad utanför EU och Norge.

På bilden från vänster till höger: Hans Larsson, Yara och Torbjörn Wahlström, Lantmännen, som undertecknade kontraktet.

Läs mer om fossilfri gödsel

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen:

Höstvete
Höstvete