Diagram över optimum

Övergripande höstgödsling

YaraMila Höst används med fördel på jordar som har kaliumklass I, II och låg III, vilket normalt är sand och mojordar men i Skåne även många lerjordar. Beroende på skördenivå och markvärden kan man behöva ytterligare NPK på våren, alternativt Axan (NS).

Gödslingsråd för höstvete

YaraMila Höst i praktiken

Räkna på din PK-balans

Grunden för att hitta rätt PK-balans för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium.

Se vår introduktionsfilm och gör en växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov.

Läs mer

Höstkorn
Höstkorn

YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn

Rätt NPK på hösten ger en bra start för höstsäden, med bra rotutveckling och bestockning.

Läs mer om YaraMila Höst

Se en av hemligheterna bakom den perfekta höstgrödan

Ingemar Gruvaeus visar på de stora skillnaderna i höstkornet i "den lilla" Gropen på Borgeby. Kornet gödslat med YaraMila Höst ser fantastiskt fint ut. Filmen är inspelad i maj 2020.

Ingemar Gruvaeus visar på de stora skillnaderna i höstkornet i "den lilla" Gropen på Borgeby. Kornet gödslat med YaraMila Höst ser fantastiskt fint ut. Filmen är inspelad i maj 2020.

Samlad information om spridning

Här hittar du länkar till din leverantörs spridarinställningar samt tips om hur du optimerar din spridning för bästa möjliga ekonomi.

Spridning