Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar 2019

Vi ses på sommarens mässor!

Vi ser mycket fram emot att träffa dig på sommarens mässor!

Vad vill du diskutera med oss?

Borgeby Fältdagar den 26-27 juni

Brunnby Lantbrukardagar den 3-4 juli

Borgeby Fältdagar

Brunnby Lantbrukardagar

 

N-fönstret står öppet länge i höstvete

Hälften av kvävet i höstvete tas upp under stråskjutningen. Men fönstret för N-upptag står öppet länge och även efter stråskjutningen. Därför ger också sena N-kompletteringar många och tunga kärnor visar fältförsök.

Läs mer

YaraMila Höst - konceptet för höstgödsling av spannmål

YaraMila Höst

YaraMila® Höst är ett koncept som gynnar höstutvecklingen i spannmål och stärker fosforupptaget, med en låg halt kväve anpassad för höstanvändning.

Allt om YaraMila Höst-konceptet

Höstkorn
Höstkorn

YaraMila Höst för lättare och tyngre jordar

Rätt NPK på hösten ger en bra start för höstsäden, med bra rotutveckling och bestockning.

YaraMila Höst för lättare jordar    YaraMila Höst för tyngre jordar

Se en av hemligheterna bakom den perfekta höstgrödan

Vi besökte Vallberga för att ta del av skillanden i höstvete med och utan YaraMila Höst.

Övergripande om höstgödsling

utvecklingsstadier

YaraMila Höst är en produkt som med fördel används på jordar som har kaliumklass I, II och III. YaraMila Höst 9-12-20 Mn passar bäst på sand och moränjordar men i Skåne även många lerjordar. YaraMila Höst 10-14-12 är utvecklad för lite tyngre jordar med kaliumklass III. Beroende på skördenivå och markvärden kan du behöva ytterligare NPK på våren, alternativt Axan (NS). 

Gödslingsråd för höstvete

Räkna på behovet av fosfor och kalium

höstgödsling

Rätt fosfor- och kaliumgödsling avgörs av hela växtföljden och inte av de enskilda grödorna. Det är summan av tillförsel och bortförsel som ska balansera varandra. Ta hjälp av våra verktyg för att ta reda på rätt balans och vilka produkter som är rätt för din gård:

  1. Lägg in växtföljd och markvärden i verktyget Bördighetsanpassad gödsling och få en rekommendation för fosfor och kalium.
  2. PK-beräkning är verktyget som ger rekommendation för den NPK-produkt som du behöver till dina grödor.

Till PK-verktygen

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: