YaraMila i vårgrödor

YaraMila® säkrar din skörd

Vårsäden behöver god tillgång på kväve, fosfor och kalium för att bestockning och rotutveckling skall kunna utvecklas så bra som möjligt. Långliggande försök visar stora sänkningar i avkastning vid sjunkande markvärden.

Bristfällig gödsling sänker skörden med upp till 10-15%!

Är du en av dem som förlorar pengar?

YaraMila Höst i praktiken

Har du koll på P och K?

Grunden för att hitta rätt PK-balans för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium.

Se vår introduktionsfilm och gör en växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov av rätt växtnäring.

Räkna på din PK-balans

Rekommendation för gödsling med P & K

Kombidådd

80% gör rätt med höstrapsen...

... men kombisår du även vårsådden?

Fördelar med kombisådd jämfört med bredspridning

  • Högre skörd
  • Bättre kväveeffiktivitet
  • Säker fosforeffekt

 

 

 

Kornfält som fått bra växtnäring
Kornfält som fått bra växtnäring

Håll dig uppdaterad!

Vill du få Yara N-Prognos, Växtpressen, senstae nytt om växtnäring och andra värdefulla uppdateringar?

Anmäl dig här!