Niclas Sjöholm Växtråd

Vill du får en skördeökning värd ca 1 100 kr/ha?

Resultat från 69 försök under 2013-2020 visar på en skördeökning med ca 1 100 kr/ha. Här kan du läsa hur Niclas Sjöholm, Växtråd och Frans Brodde, HIR Skåne lyckades med hög skörd och jämn kvalitet på fält med olika förfrukter tack vare Yaras N-styrning.

Jämn kvalitet med N-styrning

Noll- och Maxrutor

Hur mycket kväve kommer att levereras från dina fält i år?

Nollrutan är ett bra sätt att få en uppfattning om hur mycket kväve (inklusive restkväve) som vi får från marken. I Maxrutan lägger du extra kväve, ca 50 kg N/ha, i huvudgivan. Färgskillnaden mellan Maxrutan och fältet visar om fältet börjar lida av kvävebrist. 

Läs mer om Noll- & Maxrutor

Atfarm karta

Ha koll på dina fält via satellit och anpassa kvävegivan till grödans behov

Atfarm är ett digitalt verktyg som gör det lätt att övervaka grödans biomassa och anpassa gödselspridningen. Allt du behöver göra som jordbrukare är att registrera gården, definiera dina fält, sedan är du igång!

Läs mer här

Beståndsutveckling

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Noll- och Maxruta
Noll- och Maxruta
N-Tester BT

Hur följer du kväveleveransen senare i vår?

N-Tester BT är ett verktyg för att bedöma behovet av kvävekomplettering i framförallt spannmål och potatis.

Läs mer

Samlad information om spridning

Här hittar du länkar till din leverantörs spridarinställningar samt tips om hur du optimerar din spridning för bästa möjliga ekonomi.

Spridning

YaraMila Höst i praktiken

Har du koll på P & K?

Grunden för att hitta rätt PK-balans för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium.

Se vår introduktionsfilm och gör en växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov av rätt växtnäring.

Räkna på din PK-balans

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: