Nytt avsnitt av Växtpressenpodden

Podd nr 58 den 22 mars: Bästa verktygen för kväveoptimering

Att lägga tid i fältet för att bedöma kvävebehovet är en bra investering. I den senaste podden diskuterar vi hur olika verktyg och metoder fungerar.

Inbjudan kurs i Atfarm och N-Tester BT

N-Tester BT

Möjligheterna att gödsla rätt är fler och bättre än någonsin. Använd kvävestyrningsverktyg för att optimera skörden och nå kvalitetskrav utan att gödsla för mycket. Yara erbjuder flera utbildningstillfällen under våren i Atfarm och N-Tester BT. Kursen är kostnadsfri och erbjuds på flera orter

Till anmälan

3 enkla och effektiva redskap för kväveoptimering

N-Tester ger snabbt och enkelt en bild av grödans kvävebehov

Gödslingsbehovet avgörs helt av fältet kväveleverans och skördepotential ett enskilt år. Skillnaden i kvävebehov i samma fält kan uppgå till 80 -100 kg per hektar från ett år till ett annat med låg respektive hög skörd. Vi erbjuder flera olika redskap som hjälper till att optimera årets kvävegiva. Verktygen har lite olika egenskaper så det bästa är att kombinera dem för att få bäst uppfattning om kvävebehovet

Yara nyhetsbrev från 17 mars 2023

Välj rätt gödslingstrategi för höstsäd 2023

Samma fält, Kvänum den 30 januari, 5 och 8 mars

Efter en varm lång höst i Götaland och Svealand verkar som om den största andelen av höstsäden ser bra ut, men än är det för tidigt att räkna med att allt övervintrar. Just nu har vi ett kraftigt bakslag i vädret med mycket snö och kyla på många håll. Där vi inte har ett snötäcke riskerar kylan att tunna ut bestånden men där vi har några centimeter snö borde plantorna vara skyddade. Våren kommer säkert ändå ganska snart och tillväxten brukar ta fart i slutet av mars eller början av april. 

Frågan är om det är aktuellt att lägga en tidig kvävegiva i höstsäden så snart som det är farbart och tillåtet? Läs mer om hur man kan tänka kring årets kvävestrategi i höstsäd beroende på var man befinner sig, hur bestånden ser ut och hur olika kväveformer fungerar vid tidig giva. 

Yara nyhetsbrev från 9 mars 2023

Kom ihåg Nollrutorna

Noll- och Maxrutor

Nollrutan är ett bra sätt att få en uppfattning om hur mycket kväve (inklusive restkväve) som vi får från marken. 

Läs mer om Noll- & Maxrutor

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

Beståndsutveckling

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Gödslingsråd för höstvete

Höstvete i mars månad

Markens kvävelevererande förmåga, skördenivå, förfrukt, kväveform och eventuell proteinbetalning påverkar behovet av kvävegödsling. Det enskilda året styr grödans behov. Läs mer om gödsling av höstvete, och beräkna själv dina fälts behov av P och K.

Gödslingsråd för höstvete

Boka mätning av Noll- och Maxrutan

Lantbrukare och rådgivare som tittar på Atfarm

Ring och boka en rådgivare som kan komma ut och mäta kväveleveransen i dina fält.

Boka rådgivare för mätning

Spridarinställningar

En utrustning i toppform sparar både tid och pengar när säsongen drar igång. Här ger Johnny Andersson sina bästa tips inför gödselspridningen. Du hittar  också länkar till din leverantörs spridarinställningar samt tips om hur du optimerar din spridning för bästa möjliga ekonomi.

Se filmen med Johnny

Vetefält med varierat kvävebehov
Vetefält med varierat kvävebehov

Atfarm är helt kostnadsfritt

Hitta dina fälts starka och svaga tillväxtområden inför kompletteringsgivan. Rita in dina fält och följ utvecklingen med satellitbilder. N-Tester BT håller koll på grödans kväveupptag, resultatet ser du i Atfarm.

Kan din spridare inte ta tilldelningsfiler? Inga problem, du kan köra manuellt efter anvisningar från mobilen.

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: