Beståndsutveckling

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Noll- och Maxruta

Tips om Noll- & Maxrutor

En Maxruta visar om kvävet i fältet börjat ta slut. Nollrutan är ett bra sätt att få en uppfattning om hur mycket kväve (inklusive restkväve) grödan får från marken.

Tips om Noll- & Maxrutor

Kornfält
Kornfält

Håll dig uppdaterad!

Vill du få Yara N-Prognos och andra värdefulla uppdateringar under odlingssäsongen?

Anmäl dig här!