YaraMila HÖST 10-14-12

YaraMila HÖST 10-14-12

YaraMila Höst 10-14-12
Produkten är utvecklad med en relation mellan kväve, fosfor och kalium för att ge grödan en god start vid sådd av höststråsäd.

Den passar särskilt bra på lättleror-mellanleror med K-AL-tal på ca 10-16 och giva upp till ca 160 kg/ha.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg