Om Yara

Yaras mission är både enkel och mycket ambitiös: att på ett ansvarsfullt sätt föda världens växande befolkning och samtidigt skydda vår jord.

Med våra produkter och smarta verktyg inom precisionsodling ges lantbrukaren möjlighet att öka avkastningen och förbättra produktkvaliteten samtidigt som miljöpåverkan minskar. Våra miljö- och industrilösningar förbättrar luftkvaliteten och minskar utsläppen. Vi är ett världsomspännande företag med mer än 17 000 anställda och med verksamhet i över 60 länder.