Behandling av processvatten

Har Ni problem med din vattenreningsprocess? Yara har en mängd lösningar som kan hjälpa Er med behandling av både dricksvatten, avloppsvatten och slam.

Antingen Ni representerar en kommun eller en industriell avloppsreningsanläggning så blir reningskraven ständigt strängare och mer krävande att uppfylla. Yara kan hjälpa Er med att effektivisera och optimera din reningsprocess på många områden. Våra tekniska säljare har kunskap nog för att vara din sparringspartner inom:

 • Biologiska reningsprocesser
 • Säker Arbetsmiljö (H₂S-kontroll)
 • Luktbekämpning (H₂S-kontroll)
 • Korrosionskontroll (H₂S-kontroll)

Förutom kommunala reningsverk och avloppsledningssystem kan följande industrier vara aktuella:

 • Papper och Massa industrier
 • Oljeraffinering/Petrokemisk industri
 • Bryggeri
 • Livsmedelsindustri
 • Textil industri
 • Kemisk industri
 • Farmaceutisk industri
 • Kondensering
 • Avisnings produkter från flygplatser
Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment