Biologisk vattenrening – Närsalter

Biologiska avloppsreningsproblem? Yara levererar de närsalter Ni behöver. I biologiska vattenreningsprocesser är det mikroorganismer som bryter ned och sönderdelar det organisk materialet i avloppsvattnet.

Industriellt avloppsvatten innehåller ofta stora mängder av organiskt material (BOD, COD). Mängden organiskt materialet kan reduceras genom biologisk rening förutsatt bland annat att det är tillräcklig mängd och rätt typ av närsalter tillgängligt. Om Er biologiska reningsprocess inte fungerar så bra som den borde är det viktigt att tag i grundorsaken till detta: Mikroorganismerna.

Industriellt avloppsvatten saknar ofta tillräcklig mängd av kväve (N) och fosfor (P) för att mikroorganismerna skall kunna växa till och att man därigenom erhåller den önskade biologiska rening effekten. Det är därför nödvändigt att tillsätta extra kväve och fosfor för att få den biologiska reningsprocessen att fungera optimalt.

Vilka produkter passar bäst till Er anläggning och Er biologiska reningsprocess?

Detta beror på variabler som typ av reningsprocess, system storlek, systembelastning i förhållande till dimensionering, tillgänglig doseringsutrustning, etc. Vi kan tillsammans finna vilket som är den mest optimal lösningen för Er.

Med över 100 års pionjärverksamhet inom kvävekemi och över 20 års erfarenhet inom avloppsbranschen, kan Ni räkna med att Yara kan hjälpa Er med att lösa Era problem.

Yara`s experter arbetar tillsammans med Er för att hitta den optimala lösningen för Er process. Rätt närsalt och rätt doseringsmängd kan ge följande fördelar:

Ekonomiska fördelar med rätt närsaltdosering i den biologiska reningsprocessen

 • Lägre kemikaliekostnader för fällningskemikalier och polymerer
 • Reducerat behov av dyra kapacitets ökande investeringar

Miljömässiga fördelar med rätt närsaltsdosering i den biologiska reningsprocessen

 • Reducerat utsläpp till recipient
 • Lägre utsläpp av kväve och fosfor

Process optimeringsfördelar som kan uppnås med rätt närsaltsdosering i den biologiska reningsprocessen

 • Ökad reningseffekt beroende på högre aktivitet i biomassan och bättre slamseparation
 • Enklare och bättre slamavvattning på grund av reducerad tillväxt av filamentära bakterier, förbättrad flockulering och högre slamkoncentration
 • Stabilare drift och enklare processuppföljning

Yara levererar de närsalter Ni behöver.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment

Yara kan hjälpa Er med att identifiera orsaken till att Er biologiska reningsprocess ej fungerar optimalt

Det är många faktorer som påverkar hur optimalt biologien i en biologisk reningsprocess fungerar. En av de viktigaste faktorerna är tillgången på närsalter. Vilken är den rätta mängden av närsalter för Er process? Det beror på hur stor mängd organiskt material som är biologiskt nedbrytbart och Ert systems driftsmässiga förhållande.

Biologiska problem som kan relateras till brist på närsalter är Biologiska problem som kan relateras till överdosering av närsalter är
 • Reducerad reningseffekt
 • Omfattande tillväxt av filamentära bakterier
 • Skumproblem
 • Svavelväte problem
 • Hydrolys av slam vilket ger ökade utsläpp av kväve och fosfor
 • Lång uppstartstid och reducerad gasproduktion i anaeroba system
 • Höga utsläpp av kväve och fosfor till recipienten
 • Ökad slamproduktion
 • Ökande kemikaliekostnader

Kan Er industriella avloppsreningsprocess förbättras genom en optimering?

Industriellt avloppsvatten varierar mycket i både i fråga om sammansättning och behov av extra tillsats av närsalter. Kommunalt avloppsvatten innehåller oftast mer än tillräckliga mängder av kväve och fosfor för att erhålla ett optimalt fungerande biologiskt reningssteg.

Följande industrier producerar ett avloppsvatten som kan behöva extra tillsats av närsalter i större eller mindre grad:

 • Papper och massa produktion
 • Oljeraffinering/Petrokemisk industri
 • Bryggeri
 • Frukt och grönsaks industri
 • Textilindustri
 • Kemisk industri
 • Farmaceutisk industri
 • Kondensering
 • Avisningsvätska från flygplastser

Nutriol® - Yaras portefølje av næringsstoffer spesielt utviklet for biologisk vannbehandling

Nutriol-produktene inneholder enten nitrogen eller ulike blandinger av nitrogen og forsfor. Nutriol er enkel å bruke:

 • Væskeform for enkel dosering
 • Nutriol inneholder alle næringsstoffene din biologi trenger, så du kan håndtere og dosere ett produkt I stedet for to.

Nutriol kan også inneholde nitrat som kan gi mange fordeler for din prosess.

I tillegg til Nutriol leverer Yara flere andre produkter med ulikt innhold av nitrogen og fosfor, i væske eller fast form og i bulk eller emballert form.

Våre kunder bruker i dag en rekke av Yaras mulige næringsstoffprodukter:

  Total mengde nitrogen(N) og fosfor (P) tilgjengelig i produktet [%]
Total-N Urea-N NH4-N NO3-N P04-P
Nutriol N® 30

15

7,5 7,5 0
Nutriol® NP 3 13,2 9,6 1,8 1,8 3,8
Nutriol® NP 4 16,1 11,7 2,2 2,2 3,5
Nutriol® NP 5 20,8 15,2 2,8 2,8 3,6
Nutriol® NP 6 18,8 13,0 2,9 2,9 2,7
Ammoniumsulfat 40 % 8,4 0 8,4 0 0
Urea N 46 46 46 0 0 0
Urea lösning 40 % 18,4 18,4 0 0 0
Fosforsyra 75 % 0 0 0 0 23,7

Vi kan også tilby mikronæringsstoffer.

Kontakt oss for å finne ut hva som passer din prosess best.