Bli en stjärna på kvävegödsling - med atfarm

atfarm är ett digitalt verktyg utvecklat för att följa tillväxten i dina grödor och skapa en anpassad gödsling så enkelt som möjligt. Sprid ut kväve med precision och fatta bättre beslut för din gröda och din ekonomi.

Läs mer om atfarm         Testa atfarm gratis

Mattias Andersson, DataVäxt demonsterar atfarm.

Med hjälp av satellitbilder och Yaras erfarenhet av precisionsodling kan du nu mycket enkelt följa dina grödor och optimera din gödsling. Alla som registrerar sig på at.farm/sv kan kostnadsfritt skapa biomassekartor för sina fält samt tilldelningsfiler för ett av fälten. Priset för obegränsad tillgång till tjänsten är 1 950 SEK/år. Som prenumerant kan du göra hur många tilldelningsfiler du vill för så många fält du vill under hela året. 

Support N-Tester BT & atfarm

Här hittar du FAQ samt e-postadress till supporten

Support

Detta får du med atfarm

 • Biomassakartor
  (kontinuerlig övervakning och jämförelse med föregående säsong)
 • Stöd till tilldelningskartor
  (bygger på Yara N-Sensoralgoritm)
 • atfarm-appen
  (används i fält och om du har en spridare som inte kan styra gödslingen efter tilldelningsfiler)

atfarm och DataVäxt

Dataväxt ger dig all support som du behöver för att köra atfarm. Kontakt:
E-post: info@datavaxt.se
Telefon: 0514-650 200

Beställ atfarm här

Vad gör atfarm?

atfarm är ett enkelt och intuitivt verktyg som gör att du kan visualisera fältens biomassa och skapa tilldelningskartor för att optimera kvävegödslingen. atfarm ger dig möjlighet att se nya biomassakartor var tredje dag så länge moln eller dis inte förhindrar fotografering från satelliterna. Biomassakartan ger dig en inblick i beståndets täthet och gör det möjligt att följa tillväxten fält för fält. Du kan därför kontinuerligt övervaka problemområden inom fältet, men också få en allmän överblick över fältens tillväxt.

För att anpassa gödslingen efter grödans varierande behov kan du använda atfarm för att skapa och ladda ner tilldelningsfiler till din gödselspridare. Tilldelningsfilen är baserad på den utprövade algoritmen som finns i Yara N-Sensor och säkerställer bästa möjliga resultat av gödslingen.

atfarm i moblien

Här hittar du atfarm i Google Play

Här hittar du atfarm i App Store

Fler frågor och svar hittar du här:

Till atfarm

Några vanliga frågor

Genom att anpassa gödslingen med Yara N-Sensoralgoritmen kan man uppnå:

 • Förbättrad avkastning
 • Bättre kväveeffektivitet
 • Förbättrad kvävebalans
 • Minskad risk för liggsäd
 • Förbättrad skördekapacitet
 • Möjlighet till högre proteininnehåll

Fördelarna beror på din jord status och startpunkten samt i vilka grödor du tillämpar den varierade gödslingen.

Atfarm

Variationen i fält uppskattas i satellitbilderna med hjälp av Yara N-Sensorteknik och visas som biomassekartor. atfarms agronomiska beräkning av gödselbehov baseras på Yara N-Sensors målstyrda N-gödslingsalgoritm. Efter beräkning av bladverkets kväveupptag, tilldelar algoritmen en större N-mängd till områden med lågt N-upptag, och en mindre mängd till områden med ett högre N-upptag. Den här strategin är bäst att använda under tillväxten när grödan fortfarande kan kompensera för tillväxtskillnader, t.ex. genom ett ökat skottantal, ökat axantal eller ökat kärnantal. 

Som ett introduktionserbjudande kan alla som registrerar sig på at.farm/sv kostnadsfritt skapa biomassekartor för sina fält samt tilldelningsfiler för ett av fälten. Priset för obegränsad tillgång till tjänsten är 1950 kronor.

Om du vill se hur atfarm fungerar kan du se mer i videon nedan.

Om din gödselspridare inte kan hantera tilldelningsfiler kan du skicka tilldelningsfilen till din smartphone via atfarm mobilapp. Appen hjälper dig till en varierad gödsling antingen genom att du justerar din körhastighet i fältet eller genom instruktioner om hur du manuellt ska justera gödselgivan på spridaren. På detta sätt varieras din gödsling på ett enkelt sätt.

atfarm är tillgängligt för både Android och iOS.

Så här gör du:

 1. Skapa en tilldelningskarta på webplattformen 
 1. Skicka kartan till appen 
 1. Öppna appen och gå till ”Uppgifter” 
 1. Välj om du vill sprida efter körhastighet eller efter mängd

 

Viktiga anvisningar: 

- Montera telefonen i traktorhytten.

- Ställ in telefonens GPS-precision till högsta möjliga. GPS-funktionen är oftast mycket mindre exakt i skogar och djupa dalar

- Ställ in spridaren i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Justera flödeshastigheten, spridarvingarna och flödeskontrollen.

 • Välj biomassakartor baserat på satellitfoto och Yara N-Sensoranalys
 • Använd fältvisningsfunktionen för att säkerställa att inga moln stör (vita områden)
 • Välj den gödselprodukt du vill använda
 • Välj medelgivan i kg N/ha. Medelgivan kan med fördel bestämmas med Yara N-Tester™ eller med en nollrutemätning
 • Välj utvecklingsstadium
 • Välj Yara N-Sensor algoritmberäkning
 • atfarm gör en tilldelningskarta automatiskt
 • För över filen till gödselspridaren eller använd den i din atfarm-app.

Att variera kvävegivan efter behovet är aktuellt i alla slags grödor för att säkerställa bästa möjliga utbyte av kvävegödsel. I atfarm använder vi Yara N-Sensoralgoritmer för att skapa tilldelningskartor till alla vanliga stråsädesslag. Det går också att använda atfarm i vallodling. N-Sensoralgoritmen i vall är helt ny och erbjuds som en beta-version under 2020.

För att skapa en enkel överblick över de olika verktygen har vi tagit fram en matris:

Du kan rita in dina fältgränser manuellt, men det är smidigare att importera dem från t.ex SAM internet, eller Växtodlingsprogrammet. Mattias Andersson från Dataväxt visar hur:

På den vänstra menyn kan du ladda ner den filtyp som behövs för din gödselspridare. Klicka bara på nedladdningssymbolen (nedåtriktad pil) bredvid den filtyp som du vill ladda ner. Filen sparas på ett usb-minne som sedan importeras i en traktor- eller gödselspridarterminal. Konsultera din terminalleverantör om du behöver ytterligare hjälp med importen. 

atfarm fungerar i alla slags webläsare men är optimerat för Chrome.