Yara N-Sensor®

Med hjälp av Yara N-Sensor kan kvävegivan varieras samtidigt som du sprider gödseln. Det gör att varje del av fältet får en anpassad kvävegiva, det vinner både ekonomi och miljö på.

Tekniken är väl beprövad i Sverige och internationellt är Yara N-Sensor världsledande inom sitt område. Kortfattat går tekniken ut på att en ramp med sensorer monteras på traktortaket. Dessa läser av grödans färg och biomassa samtidigt som traktorn kör i fältet. Mätvärdena omvandlas momentant till en kvävegiva varvid inställningen på gödselspridaren ändras.

Andra användningsområden är varierad stråförkortning, varierad svampbekämpning samt blastdödning i potatis. 

För fosfor och kalium får man den nödvändiga kunskapen från aktuell markkarta. Men när det gäller kväve krävs dagaktuell information. Med hjälp av Yara N-Sensor kan kvävegivan varieras samtidigt som gödseln sprids. 

Nyhet! Servicepaket

Låt Knud guida dig till rätt servicepaket för dig och din Yara N-Sensor®. Servicepaketen har vi tagit fram för att ge dig bästa möjliga service så att du verkligen kan utnyttja N-Sensorns alla fördelar.

Ta mig till servicepaketen

Kväve-effektivit

Högre skörd

Jämnare kvalitet

Säsongens vanligaste frågor

Version 3

Ska du bara lägga in en kod på den aktuella modulen som du ser namnet på högst upp på fram sidan. Då kan du bara klicka på hänglåset och skriva in koden och det är klart.

Skall du skriva in flera koder är det enklare att gå på ”Inställningar” –”N-Sensor” där ser du på mitten vilket ”Driftsläge det gäller. Tyck på ”Licens” och skriv in koden! Tryck på
”Driftsläge” för att byta till nästa och skriv in Koden för den. Här kan du skriva in alla koder du behöver. Sedan är det klart och du kan backa ut till framsidan igen.

Version 4

Högst upp på framsidan ser du vilken Agronomisk kalibrering som är vald.
Tryck på Agronomisk kalibrering
Tryck på pil två gånger tillhöger, så du kommer till sista sidan.
På sista sidan kan du skriva in koden.

För att lägga in nästa kod måste du byta Agronomiska kalibreringsmoduler.

Det är extremt sällsynt att det är fel på koderna så det är nästa uteslutet. / 90% av fallen är det strömförsöjningen som inte fungerar, kontrollera att dina sladdar är korrekt isatta.

Är du säker på du har kontakt med sensorn på taket. Har N-Sensorn ström till taket?

Kontrollera i N-Sensordiagnosen om sensorn är där och leverera data? Kan du se serienummeret? Om du inte kan se serienumret är det ingen kontakt med sensorn på taket!

I vers 4 - Tyck på N-Sensorsymbolen i vänsterkant. Se serienumret uppe till vänster.

I vers 3 - Tryck på ”Inställningar” – ”N-Sensor” – ”Diagnos” här skall serienumret stå nere till höger.

Stämmer serienumeret i N-Sensorn överens med det som står på de utskickade koderna?

Stämmer mjukvareversionen på de utskickade koderna med mjukvareversionen som används i N-Sensorn

Kontrollera att klockan i Windows går rätt!
På äldre terminaler blir backupbatteriet till slut gammalt och då kan Windows klockan gå fel. Då måste man ställa in år, månad, dag och tid rätt först för att koderna skall fungera.

Det är sällsynt men efter ett plötsligt motorstopp ställdes alla com-portar till ”Simulering”. Allt funkar efter vi ställt alla på rätt com-port i programmet.

Nu kan man gå tillbaka och välja Agronomisk kalibrering och skriva in
koderna som man hade tänkt från början och allt är nu som det ska vara.

 Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg så kan vår support hjälpa dig på distans.

Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg

För att öppna styrfilen måste du först vara säker på att "Arbetskatalog" är inställd exakt på den mapp där styrfilen finns. Så om styrfilen är på ett USB-minne måste arbetskatalogen ställas på D: \ (om USB-minnet är i D: -enheten)
Därefter kan du gå in i "Välj jobb" och skapa ett ny jobb. Om det finns en styrfil i mappen kan du nu klicka på "Raster-kartan" och välj en rasterkarta.

Betyder att den inte kan hitta Mappen som den skall spara uppdraget i.

USB-minnet kan gå sönder, det händer tyvärr ibland.

Version 4 - Under ”Inställningar” gå till ”Generella inställningar” där under finns Arbetskatalogen.

Version 3 - Under Inställningar – System där finns ”Katalog” längst ner.
Om ”Katalogen” är ställd på D:\ så förväntar den sig ett USB-minne i D enheten. Sätt i ett USB-minne eller byt till en annan enhet som du kan tillfälligt
spara filerna i.

Alternativt ändra katalogen till C:\ så lagras log-filerna på hårddisken i terminalen. Finns under ”Inställningar” – ”System”.

Komihåg att ställa tillbaka katalogen senare så filerna kommer till USB-minnet nästa gång.

 

1. Kontrollera att spridarterminalen är påslagen och fungerar.
2. Kontrollera att kabeln mellan spriaren och sensor terminallen sitter i ordentligt.
3. Kontrollera att du vald rätt maskintyp i N-Sensorterminalen.
4. Kontrollera att du valt rätt Com-port till spridaren i N-Sensorterminalen.

Absolut N-gödsling i höstraps bestämmer den optimala kvävegivan utifrån de parametrar du har angett i Agronomisk N-gödsling och på det kväveupptag (SN-värde) som N-Sensorn kan se i grödan just nu. Så om inte grödan tagits upp alla näringsämnen, kommer N-Sensorn att rekommendera en för hög N-giva.

Under nordiska förhållanden är tiden mellan första och andra givan relativt kort om temperaturen är normal, grödan har inte haft tid eller möjlighet att växa så snabbt. Därför rekommenderas Absolut N-gödsling i höstraps normalt inte som standard, men den kan fungera under goda förhållanden, särskilt i södra Sverige och Danmark.

Gör så här!
1. Fyll i alla parametrar under Agronomisk kalibrering som du tycker är rätt, (utveklingsstadiet är bara giltigt upp till 39) Du måste ställa in det till 39 även om det är högre. Om blomknopparna är för höga, kommer de att påverka N-Sensor scanningen så att SN-värdet blir lägre och därmed höja N-rekommendationen.
a. Kör ut i fältet med N-Sensorn (utan spridning) och se vad rekommendationen blir. Om N-givan är realistiskt kan du fortsätta och sprida! Samtidigt måste du tänka på vad som är realistiskt. Några år är det mycket högt, andra år är det lägre!
2. Om givan är för hög eller för låg?
a. Gå tillbaka in i Agronomisk kalibrering och justera "Förväntad skörd" eller/och justera ”Markens mineralisering potential”.
b. Gå tillbaka ut på framsidan för att se om givan är realistiskt. Upprepa detta tills givan känns rimlig.
3. MEN om det inte går att komma till rätt nivå måste du använda den normala "N-gödsling" eller "Målstyrd N-gödsling" med en realistisk giva.