Yara N-Sensor®

Med hjälp av Yara N-Sensor kan kvävegivan varieras samtidigt som du sprider gödseln. Det gör att varje del av fältet får en anpassad kvävegiva, det vinner både ekonomi och miljö på.

Tekniken är väl beprövad i Sverige och internationellt är Yara N-Sensor världsledande inom sitt område. Kortfattat går tekniken ut på att en ramp med sensorer monteras på traktortaket. Dessa läser av grödans färg och biomassa samtidigt som traktorn kör i fältet. Mätvärdena omvandlas momentant till en kvävegiva varvid inställningen på gödselspridaren ändras.

Andra användningsområden är varierad stråförkortning, varierad svampbekämpning samt blastdödning i potatis. 

För fosfor och kalium får man den nödvändiga kunskapen från aktuell markkarta. Men när det gäller kväve krävs dagaktuell information. Med hjälp av Yara N-Sensor kan kvävegivan varieras samtidigt som gödseln sprids. 

Fördelar med Yara N-Sensor®

Det finns många fördelar med att kvävegivan anpassas till fältet olika delar:

 • Ökad kväveffektivitet; mer kväve tas upp av grödan
 • Lägre förluster av kväve till miljön
 • Högre skörd
 • Jämnare kvalitet över fältet
 • Mindre liggsäd
 • Högre tröskkapacitet; kortare trösktid, lägre kostnad

Miljömässiga fördelar

Ju mer kväve en gröda kan ta upp, desto mindre finns kvar som kan försvinna till luft och vatten. Eftersom Yara N-Sensor ger varje del av fältet en optimal kvävegiva förbättras kväveupptaget i hela fältet och risken för kväveförluster under grödans tillväxt minskar. 

Pålitlig och beprövad teknik

Den första Yara N-Sensor lanserades 1999 för användning i stråsäd. Yaras forsknings- och utvecklingscenter i Hanninghof, Tyskland, ansvarade för produktutvecklingen. Yara N-Sensor har sedan dess ständigt förbättrats och utvecklats i en kontinuerligt process inom FoU i Yara. Mer än 250 fältförsök har utförts sedan 1997 för att förfina funktionerna och för att tillföra nya funktioner såsom exempelvis Absolut Kalibrering i oljeväxter. Framgångarna kröntes 2008 då Yara N-Sensor ALS fick Royal Agricultural Society´s stora guldmedalj, samt dessutom en rad andra utmärkelser. I Sverige har vi en väl utvecklad service- och underhållsverksamhet. Årligen hålls utbildnings- och fortbildningsträffar för användare.

Sensortekniken i siffror

 • Skördeökning på i genomsnitt 3,1 % i stråsäd, jämfört med konventionell gödsling
 • Skördeökning i genomsnitt på 3,9 % i oljeväxter vid Absolut Kalibrering
 • En minskning av kväveutlakningen med 0,5 till 6 kg N/ha beroende på jordart
 • Upp till 14 % lägre kväveförbrukning har noterats
 • 10-30 % lägre utsläpp av klimatgaser tack vare ökad kväveeffektivitet
 • 12-20 % högre tröskkapacitet tack vare mindre liggsäd och jämnare mognad
 • 0,2-0,5 % ökad proteinhalt i spannmål samt en jämnare proteinhalt
 • 80 % mindre liggsäd jämfört med konventionell gödsling

Nyhet! Servicepaket

NYHET!

Låt Knud guida dig till rätt servicepaket för dig och din Yara N-Sensor®. Servicepaketen har vi tagit fram för att ge dig bästa möjliga service så att du verkligen kan utnyttja N-Sensorns alla fördelar.

Ta mig till servicepaketen

Vid fjärrhjälp för Yara N-Sensor

Behöver du fjärrhjälp? Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg så kan vår support hjälpa dig på distans.

Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg

Titta på indtruktionsfilmer

Support och Försäljning
Dataväxt AB

Öppettider: mån-fre kl 08-12, 13-16

Support 0514-650 210 (alla dagar kl 07-22, mellan mars-oktober)

Vid support, ha din DataVäxt servicetag redo. Den består av ett 6-siffrigt nummer på din N-Sensor display.

Är du Yara N-Sensor ägare och önskar vara med på listan för entreprenadkörning? Sänd dina kontaktuppgifter till oss på yara.sverige@yara.com så tillför vi dig på listan.

 

Hitta en Yara N-Sensor entreprenör nära dig:

Gotland

Havdhem Bols AB,  Erik Levander, Havdhem, 4670 354 24 31, erik@bolsab.se

Halland

Jan Jönsson, Eldsberga, (+46) 070 843 82 05, jan.jonsson@hushallningssallskapet.se

Nya Glassbacka Lantbruks AB, Anders Johansson, Vessigebro, +(46) 070-8213154 glassbacka@gmail.com

Skåne

Johnny Hansen, Tågarp, 4670 768 58 58, gardsmastare@loarp.com

Hans-Göran Hansson, Skurup, 46730 88 43 55, hansgoran.hansson@telia.com

Emil Hjalmarsson, Västra Karup, 4670 341 93 96, info@ashall.se

Bo Mårtensson, Vollsjö, 4670 533 87 71, brandstadgard@sjobo.nu

Thomas Nilsson, Vellinge, 4670 844 44 30, info@nmab.nu

Johan Olsson, Svalöv, 4673 182 12 98, johan@ostergard.se

Sven Persson, Vollsjö, 4670 524 63 15, brandstadgard@sjobo.nu

Ola Persson, Lund, 4670 848 87 00, ola@vjab.se

Oskar Stansgård, Teckomatorp, 4670 774 42 64, o_stansgard@telia.com

 

Stockholm

Frölunda Gård AB,Clas af Ugglas, (+46) 070-8773567 clas@frolundagard.se

Södermanland

Dag von Bothmer, Malmköping, (+46) 070 655 17 74, agroelit@spray.se

Henrik Claeson, Nyköping, (+46) 070 868 04 74, henke.claeson@telia.com

Sven Hermelin, Björkvik, (+46) 070-5660000, sven.hermelin@telia.com

Jan Larsson, Katrineholm, (+46) 070-8770296, jan.christin@abbotnas.se

Anders Hurtig, Nykvarn, (+46) 070-5823121, andershurtig@telia.com

Jan Sollenberg, Julita, (+46) 070-8910155, jan.sollenberg@telia.com

Uppland

Peter Johansson, Ekolsund,  (+46) 070 454 50 96, johansson.peter78@gmail.com

Markus Kumlin, Uppsala, (+46) 073 253 50 01, m.kumlin@hotmail.com

Joakim Sandqvist, Örsundsbro, (+46) 070 643 55 43, joakim.sandqvist@landsberga.se

Enköpings maskinstation AB, Karlsson Kenneth, (+46) 070 620 47 65, kenneth@enkopingsmaskinstation.se

Värmland

Fredrik Nilsson, Kristinehamn, (+46) 070-355 51 11, fn.benneberg@gmail.com

Västmanland

Fredrik Andersson, Arboga, 8+46) 070 555 18 14, savgarden@telia.com

Anders Johansson, Västerås, (+46) 070 699 36 66, vasterasmaskinstation@telia.com

Peter Toll, Västerås, (+46) 070 634 78 65, peter@toe.nu

Johan Eriksson, Västerås, (+46) 070-6464066, johan@mycklinge.se

Mathias Hellström, Köping, (+46) 070-5744845, mathias@staholm.se

Erik Lundborg, Vänge (+46) 070-5625107, erik.lundborg@inglagard.se

Västra Götaland

Joakim Abelsson, Kvänum, 4670 572 22 68, joakimabelsson@hotmail.com

Peter Boklund, Lidköping, 4670 874 49 40, maria-peterboklund@telia.com

Martin Hedlund, Västra Tunhem, 4670 865 02 05,  artorpsgard.tunhem@telia.com

Göran Johansson, Värsås, 4670 631 11 76, goran.johanssonvarsas@tele2.se

Magnus Karlsson, Lundsbrunn, 4670 677 24 92, magnus@nolebo.se

Tomas Ljunggren, Järpås, 4670 568 07 02, tomas.kallerasen@gmail.com

Jonas Nilsson, Töreboda, 4676 118 81 15, jonas.aspang@icloud.com

Fredrik Bondesson, Moholm, (+46) 073-8123275, fredrik.bondesson@underbacken.com

Albin Gunnarsson, Fornåsa, (+46) 070-5686027, albin@svenskraps.se

Martin Westman, Skänninge, (+46) 070-3206269, martin.westman@brobygard.com

Örebro

Michael Franzén, Vintrosa, (+46) 070-3273089 michael@franzenslantbruk.se

Claes Franzén, Vintrosa, (+46) 070-3163141 claes@franzenslantbruk.se

Knud Nissen
Knud Nissen
Ansvarig precisionsodling