Supportsida för Yara N-Sensor®

Här guidar Knud dig igenom inställningarna till din Yara N-Sensor!

Knud Nissen
Knud Nissen
Ansvarig precisionsodling

Igångsättning av Yara N-Sensor

Version 3

Ska du bara lägga in en kod på den aktuella modulen som du ser namnet på högst upp på fram sidan. Då kan du bara klicka på hänglåset och skriva in koden och det är klart.

Skall du skriva in flera koder är det enklare att gå på ”Inställningar” –”N-Sensor” där ser du på mitten vilket ”Driftsläge det gäller. Tyck på ”Licens” och skriv in koden! Tryck på ”Driftsläge” för att byta till nästa och skriv in Koden för den. Här kan du skriva in alla koder du behöver. Sedan är det klart och du kan backa ut till framsidan igen.

Version 4.1

Högst upp på framsidan ser du vilken Agronomisk kalibrering som är vald.
Tryck på Agronomisk kalibrering.
Tryck på pil två gånger till höger, så du kommer till sista sidan.
På sista sidan kan du skriva in koden.

För att lägga in nästa kod måste du byta Agronomiska kalibreringsmoduler.

Version 4.5 eller nyare

Det är extremt sällsynt att det är fel på koderna så det är nästa uteslutet. / 90% av fallen är det strömförsörjningen som inte fungerar, kontrollera att dina sladdar är korrekt isatta.

Är du säker på du har kontakt med sensorn på taket. Har N-Sensorn ström till taket?

Kontrollera i N-Sensordiagnosen om sensorn är där och leverera data? Kan du se serienumret? Om du inte kan se serienumret är det ingen kontakt med sensorn på taket!

I vers 4 - Tyck på N-Sensorsymbolen i vänsterkant. Se serienumret uppe till vänster.

I vers 3 - Tryck på ”Inställningar” – ”N-Sensor” – ”Diagnos” här skall serienumret stå nere till höger.

Stämmer serienumret i N-Sensorn överens med det som står på de utskickade koderna?

Stämmer mjukvaruversionen på de utskickade koderna med mjukvaruversionen som används i N-Sensorn

Kontrollera att klockan i Windows går rätt!
På äldre terminaler blir backupbatteriet till slut gammalt och då kan Windows klockan gå fel. Då måste man ställa in år, månad, dag och tid rätt först för att koderna skall fungera.

Det är sällsynt men efter ett plötsligt motorstopp ställdes alla com-portar till ”Simulering”. Allt funkar efter vi ställt alla på rätt com-port i programmet.

Nu kan man gå tillbaka och välja Agronomisk kalibrering och skriva in
koderna som man hade tänkt från början och allt är nu som det ska vara.

 Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg så kan vår support hjälpa dig på distans.

Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg

1. Kontrollera att spridarterminalen är påslagen och fungerar.
2. Kontrollera att kabeln mellan spridaren och sensorterminalen sitter i ordentligt.
3. Kontrollera att du vald rätt maskintyp i N-Sensorterminalen.
4. Kontrollera att du valt rätt Com-port till spridaren i N-Sensorterminalen.

Tryck på N-Sensor diagnosen kolla att det finns data! Kan du se serienumret på sensorn?

  1. Kontrollera att N-Sensorn på taket har ström och är påslagen och fungerar.
  2. Kontrollera att kabeln mellan N-Sensor och sensor terminalen sitter i ordentligt.
  3. Kontrollera att du vald rätt N-Sensortyp i N-Sensorterminalen.
  4. Om det är en grå eller blå sensor kontrollera att du valt rätt Com-port till N-Sensor i N-Sensorterminalen

Agronomisk kalibrering i fält

Hur gör jag praktiskt i fält för att få bästa resultatet, vad skall jag tänka på?

Här förklaras vad olika inställningar har för inverkan på resultatet.

Hur gör jag praktiskt i fält för att få bästa resultatet? Beskrivning på flera olika sätt att göra en kalibrering i N-gödsling.

Här förklaras vad olika inställningar har för inverkan på resultatet.

Absolut N-gödsling i höstraps bestämmer den optimala kvävegivan utifrån de parametrar du har angett i Agronomisk N-gödsling och på det kväveupptag (SN-värde) som N-Sensorn kan se i grödan just nu. Så om inte grödan tagits upp alla näringsämnen, kommer N-Sensorn att rekommendera en för hög N-giva.

Under nordiska förhållanden är tiden mellan första och andra givan relativt kort om temperaturen är normal, grödan har inte haft tid eller möjlighet att växa så snabbt. Därför rekommenderas Absolut N-gödsling i höstraps normalt inte som standard, men den kan fungera under goda förhållanden, särskilt i södra Sverige och Danmark.

Gör så här!
1. Fyll i alla parametrar under Agronomisk kalibrering som du tycker är rätt, (utvecklingsstadium är bara giltigt upp till 39) Du måste ställa in det till 39 även om det är högre. Om blomknopparna är för höga, kommer de att påverka N-Sensor scanningen så att SN-värdet blir lägre och därmed höja N-rekommendationen.
a. Kör ut i fältet med N-Sensorn (utan spridning) och se vad rekommendationen blir. Om N-givan är realistiskt kan du fortsätta och sprida! Samtidigt måste du tänka på vad som är realistiskt. Några år är det mycket högt, andra år är det lägre!
2. Om givan är för hög eller för låg?
a. Gå tillbaka in i Agronomisk kalibrering och justera "Förväntad skörd" eller/och justera ”Markens mineralisering potential”.
b. Gå tillbaka ut på framsidan för att se om givan är realistiskt. Upprepa detta tills givan känns rimlig.
3. MEN om det inte går att komma till rätt nivå måste du använda den normala "N-gödsling" eller "Målstyrd N-gödsling" med en realistisk giva.

Köra efter tilldelningsfil / styrfil / bakgrundskarta

support
Dataväxt teknik support

För kunder med service paket Standard och Avancerad är Dataväxt växel öppen hela året på arbetsdagar mellan 8-16. OBS vid högt tryck på supporten bli samtal denna väg inte prioriterade.

Kunder med Servicepaket Avancerad kan ringa 0514-650 210* mellan 7-22 alla dagar mellan mars till okt, garanti att de ger återkoppling inom 20 minuter.

* Vid support, ha din Dataväxt servicetag redo. Den består av ett 6-siffrigt nummer på din N-Sensordisplay.

Målstyrd N-Gödsling i version 4.1

Hur gör du en enkel agronomisk kalibrering i praktiken

N-gödsling i version 4.1

Hur gör du en mer avancerad agronomisk kalibrering i praktiken