Yara Sverige sedan 1882

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och hållbarhet från början i Landskrona 1882. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige.

I mer än 130 år har vi  varit verksamma i Sverige. Hela tiden med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk. Sedan starten 1882 fram till idag har bolagets varit en ledande leverantör av kvävegödselmedel och senare även industriprodukter.

Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin sedan 1882, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till komplett sortimentet av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Huvudkontor
Box 4505
203 20 MALMÖ
Telefon: 010-139 60 00

Yara har en global position som ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödselmedel.

Yara är stolt över att kunna leverera ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter, såväl - granulerade produkter för jordbruk i produktfamiljerna YaraMila, YaraBela och YaraLiva – produkter för bladgödsling i YaraVita familjen – som produkter för näringsbevattning i produktfamiljen YaraTera.