Vad är AdBlue®?

AdBlue används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Sedan 2005 har lagstiftning kring dieselfordon krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen. Fordonstillverkare, främst de som tillverkar tunga lastfordon, var tvungna att komma på nya idéer för avgassystemet. Allt fler dieselbilar, traktorer och andra terrängfordon har nu också SCR-teknik i avgassystemet.

Practical tips
Practical tips

Praktiska tips

AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Du bör fylla på tanken när indikatorn på instrumentbrädan visar det. AdBlue är ofarligt eftersom vätskan inte kan antändas eller explodera. Det klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk. Om du spiller AdBlue på händerna kan du bara tvätta dem noga med vatten.

Läs mer om att använda AdBlue

Vad är SCR-teknik för lastbilar, bussar, terrängfordon och bilar?

"SCR" är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselfordon, och som minskar de skadliga utsläppen av kväveoxider. SCR står för Selective Catalytic Reduction. För den här tekniken krävs en reagent vid namn AdBlue. Nästan alla stora motortillverkare använder den här tekniken i syfte att uppnå målen i den nya lagstiftningen kring utsläpp av kväveoxider.

De viktigaste komponenterna i SCR-systemet är:

  • SCR-katalysatorn 
  • AdBlue-vätskeinsprutaren 
  • AdBlue-tanken
  • Styrsystemet för AdBlue-insprutning.

Hur fungerar AdBlue tillsammans med SCR-tekniken?

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

Behöver jag utföra underhåll på fordonets SCR-system?

Tillverkaren installerar SCR-systemet i ditt fordon, och det fungerar automatiskt. Du behöver inte underhålla eller modifiera det. AdBlue sprutas automatiskt in i avgasröret beroende på motorns belastning. Förbrukningen av AdBlue behöver inte justeras efter den avgörs av fordonets tillverkare.

Se till att ditt SCR-system fungerar på rätt sätt genom att endast använda AdBlue av hög kvalitet, som AdBlue under varumärket Air1 från Yara. Då skyddar du de investeringar du har gjort i ditt fordon, eftersom lösningar med lägre kvalitet inte är tillräckligt rena och kan vara kontaminerade med föroreningar. Det kan skada katalysatorn och leda till mycket kostsamma reparationer som inte täcks av garantin.

Yaras AdBlue marknadsförs under varumärket Air1. Yaras AdBlue produceras från en lösning av färsk urea med hög renhetsgrad. Urea produceras syntetiskt från ammoniak och koldioxid. Yaras AdBlue extraheras sedan direkt som ureasmältmassa, i en annan process än den som används för gödningsmedel. Den här AdBlue-processen är kvalitetssäkrad enligt strikta specifikationer, så att Yaras Air1 AdBlue alltid håller samma kvalitet och renhet.