AdBlue® för fordon

AdBluue

   

Vad är AdBlue®?

AdBlue används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Sedan 2005 har lagstiftning kring dieselfordon krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen. Fordonstillverkare, främst de som tillverkar tunga lastfordon, var tvungna att komma på nya idéer för avgassystemet. Allt fler dieselbilar, traktorer och andra terrängfordon har nu också SCR-teknik i avgassystemet.

Practical tips
Practical tips

Praktiska tips

AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Du bör fylla på tanken när indikatorn på instrumentbrädan visar det. AdBlue är ofarligt eftersom vätskan inte kan antändas eller explodera. Det klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk. Om du spiller AdBlue på händerna kan du bara tvätta dem noga med vatten.

Läs mer om att använda AdBlue

Vad är SCR-teknik för lastbilar, bussar, terrängfordon och bilar?

"SCR" är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselfordon, och som minskar de skadliga utsläppen av kväveoxider. SCR står för Selective Catalytic Reduction. För den här tekniken krävs en reagent vid namn AdBlue. Nästan alla stora motortillverkare använder den här tekniken i syfte att uppnå målen i den nya lagstiftningen kring utsläpp av kväveoxider.

De viktigaste komponenterna i SCR-systemet är:

  • SCR-katalysatorn 
  • AdBlue-vätskeinsprutaren 
  • AdBlue-tanken
  • Styrsystemet för AdBlue-insprutning.

Hur fungerar AdBlue tillsammans med SCR-tekniken?

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

Behöver jag utföra underhåll på fordonets SCR-system?

Tillverkaren installerar SCR-systemet i ditt fordon, och det fungerar automatiskt. Du behöver inte underhålla eller modifiera det. AdBlue sprutas automatiskt in i avgasröret beroende på motorns belastning. Förbrukningen av AdBlue behöver inte justeras efter den avgörs av fordonets tillverkare.

Se till att ditt SCR-system fungerar på rätt sätt genom att endast använda AdBlue av hög kvalitet, som AdBlue under varumärket Air1 från Yara. Då skyddar du de investeringar du har gjort i ditt fordon, eftersom lösningar med lägre kvalitet inte är tillräckligt rena och kan vara kontaminerade med föroreningar. Det kan skada katalysatorn och leda till mycket kostsamma reparationer som inte täcks av garantin.

Yaras AdBlue marknadsförs under varumärket Air1. Yaras AdBlue produceras från en lösning av färsk urea med hög renhetsgrad. Urea produceras syntetiskt från ammoniak och koldioxid. Yaras AdBlue extraheras sedan direkt som ureasmältmassa, i en annan process än den som används för gödningsmedel. Den här AdBlue-processen är kvalitetssäkrad enligt strikta specifikationer, så att Yaras Air1 AdBlue alltid håller samma kvalitet och renhet.

AdBlue Återförsäljare

Om du vill lägga till AdBlue i det sortiment du redan erbjuder dina kunder ska du göra det med marknadens ledande märke: Yaras Air1!

Pålitliga leveranser med Air1

AdBlue är en lösning av mycket ren urea. Yara är världsledande inom ureaproduktion, och producerar AdBlue i flera anläggningar runt om i Europa. Vi har även världens största AdBlue-anläggning i Sluiskil, Nederländerna. Med Yara som leverantör kan du räkna med en oavbruten tillgång, oavsett var i världen du befinner dig.

Räkna med ren AdBlue med Air1

Vår AdBlue utvinns direkt från ureaproduktionen, vilket garanterar renhetsgraden. Det här är extremt viktigt eftersom inte alla AdBlue-producenter använder den här processen, något som kan påverka kvaliteten. Eftersom SCR-katalysatorn är mycket känslig för föroreningar är det viktigt att du använder en kvalitetsprodukt som levereras via en särskild leveranskedja för AdBlue. Kräv bästa möjliga kvalitet åt dina kunder.

En AdBlue-expert vid din sida

Yaras varumärke Air1 har funnits på marknaden sedan starten 2005. Vi var ledande inom utvecklingen av produkten tillsammans med de fordonstillverkare som använder SCR-tekniken. Vi känner till allt som är värt att veta, och den expertisen får du del av när du ska komma igång på marknaden. När du ska ta dig an nya produkter är det skönt att ha en expert vid din sida.

Var kan jag köpa AdBlue?

Air1, Yaras varumärke för AdBlue är tillgängligt från ett nätverk med godkända återförsäljare av Air1 AdBlue. Du kan köpa AdBlue från bensinstationer, bränsleåterförsäljare eller verkstäder för tunga fordon. AdBlue kan levereras i bulk från tankbil direkt till din depå eller ditt garage, eller förpackat i IBC-behållare eller fat.

Våra Air1-distributörer ger dig service lokalt. Din befintliga leverantör av bränsle och smörjmedel kanske också är en godkänd leverantör av Air1 AdBlue. Fråga helt enkelt din nuvarande leverantör om Air1 AdBlue från Yara.

AdBlue app

Hitta din närmaste AdBlue-återförsäljare

Om du är ute på vägarna kan du använda vår kostnadsfria app. I Air1-appen används GPS-teknik till att visa närmaste Air1-återförsäljare, och du kan söka efter Air1-återförsäljare längs din planerade rutt.

Hämta vår kostnadsfria app redan idag och dela den med dina vänner.

Hämta AdBlue-appen för Android

Hämta AdBlue-appen för iOS

Använd AdBlue av hög kvalitet: Yaras varumärke Air1®

AdBlue används i dieselfordon med SCR-teknik. Yara är en av världens största producenter av AdBlue, och anläggningen i Sluiskil, Nederländerna är världens största produktionsanläggning för AdBlue. Yaras AdBlue-varumärke Air1 levereras via ett nätverk av Air1-distributörer till lokala marknader världen över.

AdBlue för kommersiella fordo

AdBlue för kommersiella fordon

AdBlue för mobila terrängmaskiner

AdBlue för mobila terrängmaskiner

AdBlue för bilar och andra passagerarfordon

AdBlue för bilar och andra passagerarfordon

AdBlue för diesellokomotiv

AdBlue för diesellokomotiv

Kontakta oss

If you want to order AdBlue or have any questions, please do not hesitate to contact us.

Mikael Edsäter
Mikael Edsäter
Business Manager Air1
Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Air1

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).