AdBlue® för kommersiella fordon

Om du har ett kommersiellt fordon med SCR-teknik av standarden Euro IV, V eller Euro VI behöver du AdBlue. Det här kan gälla följande fordon:

  • Kommersiella fordon med SCR-teknik, som lastbilar, sopbilar, brandbilar osv.
  • Lättare transportbilar med SCR-teknik som skåpbilar
  • Passagerarfordon som långfärdsbussar, bussar, skolbussar, minibussar osv.

Sedan 2005 har vi samarbetat med och väglett hundratals flottor av alla storlekar i valet av AdBlue och AdBlue-utrustning. Yaras Air1-säljteam delar gärna med sig av sin kunskap, oavsett om du är en återförsäljare eller äger en bensinstation, eller om du hanterar en kommersiell flotta med långfärdsbussar, lastbilar eller bussar.

Var kan jag köpa AdBlue för mitt kommersiella fordon?

Where can I buy

AdBlue säljs av Yara i hela Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Australien och Afrika, hos de återförsäljare och distributionsnätverk där du redan köper diesel till ditt fordon. Det säljs även på bensinstationer för lastbilar, och tack vare vår kostnadsfria "AdBlue-app" kan du enkelt hitta närmaste AdBlue-återförsäljare eller bensinstation som säljer AdBlue längs färden.

Om du har flera fordon kan du även få AdBlue levererat i bulk direkt till din hemmadepå. I så fall kan du välja en bulktank ur vårt sortiment, eller så kan vi leverera AdBlue i IBC-behållare på 1 000 liter eller i fat på 210 liter.

Vilken AdBlue ska jag köpa?

Which AdBlue should I buy?

Vi har rätt förpackning för dig, oavsett vilka behov du har! Vilken du väljer beror på din förbrukning och storleken på fordonsflottan, samt hur många fordon av typen Euro IV, V eller VI SCR du har, oavsett om du har truckar, bussar, långfärdsbussar eller lätta fordon i förvärvstrafik.

Se till att du köper "AdBlue" och inte en produkt som heter "urea solution". Den produkt du använder måste uppfylla mycket strikta ISO-standarder för kvalitet. I annat fall riskerar du att kontaminera SCR-systemet i ditt fordon.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt utifrån dina behov. Vi erbjuder AdBlue i

  • Förpackningsformat: AdBlue-dunkar på 10 l, AdBlue-fat på 210 l, IBC-behållare med AdBlue på 1 000 l
  • Bulkmängder levereras direkt till dig

Hur mycket AdBlue kommer jag att förbruka?

Normalförbrukningen av AdBlue för kommersiella fordon beror på vilken typ av fordon du kör (lastbil, buss, långfärdsbuss, skåpbil, sopbil osv.) och hur mycket det används. De typer av sträckor du kör påverkar också hur mycket motorn behöver för att fungera, och därmed också hur mycket AdBlue du förbrukar.

I normalfallet kan du förvänta dig en förbrukning av AdBlue som ligger mellan 4 och 6% av dieselförbrukningen. Med andra ord använder du ungefär 5 liter AdBlue för varje 100 liter diesel, eller ungefär 1,5 liter AdBlue för varje 100 km färdsträcka. Det innebär att du fyller AdBlue-tanken mycket mer sällan än dieseltanken.

Vi har en beräkningsfunktion för AdBlue-förbrukning som kan ta fram mer exakta siffror beroende på dina förhållanden. Kontakta oss om du vill ha en uppskattning av AdBlue-förbrukningen i din flotta.

Vilket är det mest prisvärda sättet att köpa AdBlue?

Det mest prisvärda sättet är att Yara levererar Air1 AdBlue i bulk direkt till en särskilt avsedd AdBlue-tank som är installerad vid din anläggning. Du kan även köpa AdBlue via vårt nätverk av Air1-leverantörer, som har AdBlue i dunkar om 10 l, tankar på 210 l och IBC-behållare på 1 000 l. Om AdBlue förvaras korrekt är hållbarheten 12 månader.

Hantering och förvaring av AdBlue®

AdBlue håller bäst om det förvaras i en temperatur mellan 0 och 30°C och skyddas från direkt solljus. Förpackningen måste förseglas ordentligt när den inte används. AdBlue kan frysa vid -11°C, så det är viktigt att du använder en förvaringsplats där temperaturen inte sjunker lägre än så. Om AdBlue har frusit kan det fortfarande användas när lösningen har tinat, eftersom den då återgår till ursprungstillståndet.

Förvaringsutrymmet måste vara rent och fritt från damm så att du undviker kontaminering, särskilt när ett fordon fylls på med AdBlue.

Om du köper AdBlue i förpackningar levereras produkten i förseglade förpackningar. Om du följer förvaringsinstruktionerna kan du förvara AdBlue i upp till ett år. Om du behöver förvara AdBlue längre eller i svåra förhållanden, t.ex. i en skördetröska, är det bäst att du dränerar AdBlue först eller analyserar lösningen så du ser om specifikationerna fortfarande uppfylls.

Så hanterar du AdBlue

Använd inte gamla behållare för diesel eller olja till att överföra AdBlue till tanken. All utrustning som inte används uteslutande för AdBlue kan kontaminera lösningen. Även små mängder bränsle/olja/smörjmedel kan skada ditt SCR-system.

Du behöver inte använda skyddskläder när du ska fylla på AdBlue. Vi rekommenderar däremot att du använder handskar som förhindrar att känslig hud irriteras. Läs igenom faktabladet om säkerhet för AdBlue när du hanterar stora volymer AdBlue.

Priser för AdBlue

Hur mycket kostar AdBlue?

Priset på AdBlue beror på vilken kvantitet du beställer. I allmänhet är priset på AdBlue per liter mycket lägre än priset för diesel vid pumpen.

De flesta fordon med SCR-katalysatorer förbrukar ungefär 5 % mindre diesel än andra fordon. Den här bränslebesparingen gör AdBlue till ett prisvärt val för din lastbil, buss eller skåpbil. Driftskostnaden för din flotta blir i allmänhet lägre än för en flotta med EGR-fordon som inte har SCR-teknik.

Vad påverkar priset på AdBlue?

Flera faktorer påverkar priset på AdBlue. AdBlue är en mycket ren urealösning där syntetisk urea är råmaterial. På grund av den höga kvalitet som behövs är lösningen mycket renare än den som används som gödningsmedel på gårdar. Därför blir även priset ett helt annat. Vid produktion av urea krävs även mycket energi, primärt naturgas. Priserna på olja, naturgas och ammoniak påverkar ureapriset direkt. När priset på dessa råvaror stiger påverkas marknadspriset för AdBlue.