AdBlue®: enkelt att använda

Vissa tror att det är besvärligt att använda AdBlue, men så är det verkligen inte. SCR-fordon är precis lika enkla att använda som andra bilar eller passagerarfordon. Du kommer att märka att det är lika enkelt att fylla på AdBlue som att fylla på spolarvätska eller att kontrollera oljenivån i bilen.

Om du inte använder AdBlue riskerar du:

  • Att bilen inte startar efter upprepade stopp
  • Dyra reparationer som inte täcks av garantin, eftersom katalysator och SCR-system är mycket känsliga när du inte använder AdBlue. Om du fyller på med vatten istället för AdBlue kan du blockera insprutningen och skada katalysatorn
  • Progressiva skador på SCR-systemet kan försämra motorns prestanda och öka bränsleförbrukningen per kilometer
  • Ditt fordon håller heller inte utsläppsgränserna för Euro 6-bilar. Då klarar du inte trafikverkets tester.

Vad händer om jag häller AdBlue i dieseltanken eller diesel i AdBlue-tanken?

  • Starta inte motorn!
  • Flytta inte fordonet!
  • Dränera tanken medan fordonet står kvar på samma plats

Det här kan hända, även om du bara startar motorn en kort stund:

  • Vätskan kommer in i fel system, vilket kan få dyrbara konsekvenser på både kort och lång sikt
  • AdBlue är inte kompatibelt med en del metaller och material, så rörledningar och komponenter kan skadas långsamt
  • Diesel förgiftar katalysatorn som är dyr att byta ut (täcks inte av garantin). Fordonet står stilla och du får betala underhåll
Mikael Edsäter
Mikael Edsäter
Business Manager, Adblue / Air1
Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Adblue / Air1

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).