AdBlue® för mobila terrängmaskiner

En del traktorer, grävmaskiner, kranar och andra mobila motorfordon som drivs med diesel, men som inte körs på vägar, är nu utrustade med SCR-teknik där det krävs en vätska som heter AdBlue. AdBlue fylls på i en särskild tank som är separat från dieseltanken. AdBlue är en transparent vätska som är ofarlig och enkel att använda. Tack vare SCR-tekniken och AdBlue är sådana fordon renare, eftersom utsläppen av giftiga kväveoxider minskar avsevärt.

SCR-teknik och AdBlue för minskade utsläpp av NOx är nu vanligt i flera typer av terränggående motorfordon, t.ex:

  • Jordbruksfordon som traktorer och skördetröskor
  • Mobila kranar
  • Motorfordon som används i hamnar och på flygplatser
  • Grävmaskiner och motorfordon som används i gruvor och på byggarbetsplatser

Yara är känt hos jordbrukare och i jordbruksbranschen som marknadsledande när det gäller mineralbaserade gödningsmedel. Yara är även ledande inom AdBlue. Vi har tillsammans med tillverkare av dieselmotorer varit med om att ta fram ISO-standarden för AdBlue. AdBlue är en särskild urealösning som är mycket ren. Det krävs för att lösningen ska kunna användas med den komplicerade SCR-katalysator som konverterar den. Den här urealösningen produceras och distribueras via mer raffinerade processer, så att lösningen ska kunna hålla en högre renhetsgrad än den som jordbrukare använder som gödningsmedel. Därför säljs lösningen även till ett annat pris.

Du hittar den AdBlue som säljs av Yara under varumärket Air1. Vi levererar direkt till jordbrukare och andra som hanterar mobila terrängfordon via ett världsomspännande nätverk av Air1-distributörer.

Vi har ett komplett sortiment av AdBlue-lösningar för traktorer och stora terrängfordon. Vårt kommersiella Air1-team svarar gärna på frågor kring AdBlue och dina behov.

Mikael Edsäter
Mikael Edsäter
Business Manager, Adblue / Air1

Var kan jag köpa AdBlue till min traktor eller mitt terrängfordon?

Air1 for tractors

AdBlue finns att köpa hos:

  • Din vanliga återförsäljare av diesel eller smörjmedel
  • Specialbutiker för reservdelar till motorer i traktorer och andra terrängmaskiner
  • Utvalda bensinstationer där du kan köpa AdBlue i dunkar för nödsituationer.

Varning: AdBlue säljs även i pump på en del bensinstationer. Normalt är det bara lastbilar och långfärdsbussar som kan använda sådana stationer, så kontrollera att du kan fylla på din traktor eller terrängmaskin innan du gör det.

Vi har ett nätverk av officiella Air1-leverantörer för dina traktorer, grävmaskiner och annan jordbruksutrustning. Mer information om var jag kan köpa AdBlue.

Vilken AdBlue ska jag köpa?

What AdBlue should I buy?

Om du precis har köpt en ny SCR-maskin och är osäker på vilket behov av AdBlue du har så kan vi hjälpa till. Det kan vi även göra om du undrar vilken förvaringslösning för AdBlue som passar bäst för dig beroende på vilken traktor, grävmaskin eller annan SCR-maskin du har.

Vi förstår din arbetssituation, och har därför tagit fram ett särskilt utrustningssortiment för dina behov på fältet, på gården eller på byggarbetsplatsen, även om du har ett litet förvaringsutrymme eller saknar elektricitet. Yaras AdBlue säljs i förpackningar som är lätta att transportera (på gården eller mellan anläggningar). Yara har ett komplett sortiment av förpackningsstorlekar under varumärket Air1. Vårt kommersiella Air1-team och våra återförsäljare kan ge dig råd om vilken lösning för AdBlue-förvaring som passar bäst för dig, och ge dig prisuppgifter för lösningarna.

Vi erbjuder AdBlue i:

Förpackningar med manuell eller icke-elektrisk pump vid behov: AdBlue-dunkar på 10 l, AdBlue-fat på 210 l, IBC-behållare med AdBlue på 1 000 l och bulkmängder levereras direkt till dig.

Hur mycket AdBlue behöver jag?

AdBlue-förbrukningen för terrängfordon beror på vilken typ av maskin du har (traktor, skördetröska, kran, grävmaskin osv.). Dessutom beror förbrukningen på modell och motortyp. Förbrukningen av AdBlue är i alla händelser lägre än dieselförbrukningen.

När vi har hjälpt dig att avgöra hur mycket AdBlue du behöver så erbjuder vi dig bästa möjliga AdBlue-lösning för din anläggning.

Beroende på hur mycket AdBlue du kommer att förbruka så har Air1 ett flertal olika förpackningar och förvaringsalternativ. Vi har allt från skräddarsydda bulktankar för AdBlue, våra vanliga tankar, IBC-behållare, fat, dunkar och pumpar. Med Air1 kan du välja ur ett komplett sortiment.

Hur mycket kostar AdBlue för en traktor eller ett terrängfordon?

Priset för AdBlue beror på hur mycket AdBlue du beställer. Olika leverantörer har även olika strategier och sätt att hantera marknaden. I allmänhet ligger priset per liter AdBlue klart under priset för diesel vid pumpen.

Motorer som är utrustade med SCR-katalysatorer förbrukar i genomsnitt 5 % mindre bränsle än andra maskiner. Den här besparingen i bränslekostnad uppväger gott och väl kostnaden för AdBlue. Det ger att driftskostnaden för traktorer eller en flotta med terrängmaskiner i allmänhet blir lägre än för jämförbara fordon med EGR-teknik eller som saknar SCR.

Vad påverkar priset på AdBlue?

Flera faktorer påverkar priset på AdBlue. AdBlue är en mycket ren urealösning där syntetisk urea är råmaterial. På grund av den höga kvalitet som behövs är lösningen mycket renare än den som används som gödningsmedel på gårdar. Därför blir även priset ett helt annat. Vid produktion av urea krävs även mycket energi, primärt naturgas. Priserna på olja, naturgas och ammoniak påverkar ureapriset direkt. När priset på dessa råvaror stiger påverkas marknadspriset för AdBlue.

Kvalitet och AdBlue

AdBlue är en 32,5% syntetisk urealösning som är mycket ren. Den produceras enligt standarden ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3). AdBlue måste alltid användas i den särskilda tanken i ditt fordon.

Varning! Använd inte vilken urealösning som helst, särskilt inte urea som används till gödningsmedel, eftersom sådana lösningar inte har tillräckligt hög kvalitet för din motor. Om du gör det riskerar du kostsamma skador på maskinen.

Yaras AdBlue produceras från högklassig urea som utvinns direkt ur produktionen av ureasmältmassa som skydd mot kontaminering. Produkten skiljer sig mycket från den urea som används i gödningsmedel, som inte alls är lika ren. Till Yaras AdBlue används särskilt behandlat, avmineraliserat vatten. Vi transporterar vårt AdBlue i särskilt avsedda tankbilar, lastbilar och godståg, eller via rörledningar till särskilda terminaler. Varje batch AdBlue som produceras i Yaras anläggningar analyseras.

Alla AdBlue-produkter håller inte samma kvalitet. Eftersom en SCR-katalysator är känslig för föroreningar är det viktigt att du kan lita på produktkvaliteten och att leveranskedjan är särskilt anpassad för AdBlue. Kompromissa inte med AdBlue-kvaliteten för din traktor eller terrängmaskin.

Yaras varumärke Air1 för AdBlue håller högsta kvalitet. Vi är ledande inom AdBlue och världens största AdBlue-producent. Sedan 1993 har Yara bidragit i arbetet med framtagning av ISO-standarden. Den här ISO-standarden anger hur AdBlue ska produceras och distribueras så att kunden skyddas från risken med att använda AdBlue av låg kvalitet.

Lär mer om AdBlue