För återförsäljare erbjuder AdBlue® en helt ny betydande möjlighet för kunderna

Försäkra förarna om att AdBlue finns tillgänglig om de överväger att köpa ett SCR-fordon, påminna förarna om att de ska fylla på AdBlue, eller ännu bättre - erbjuda dem att fylla på. Alla dessa är bra sätt att skapa en stark kundbas.

   

För att uppfylla kraven måste alla dieselbilar med SCR alltid ha AdBlue i den särskilda AdBlue-tanken - från den första fyllningen på löpande bandet, till fortsatt fyllning där föraren måste fylla på under hela bilens livslängd.

AdBlue är ofarligt och kommer inte bara att vara en möjlighet att öka omsättningen, det kommer också att uppfattas av konsumenten som god service. Görs det på rätt sätt är det inte bara försäljning, det är att ta hand om kundens behov.

För dig som återförsäljare är detta en ny och betydande inkomstmöjlighet.

Yara's AdBlue refill range for Retailers

Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Adblue / Air1

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).