Så använder du AdBlue®

Så använder du AdBlue®

AdBlue är en enkel och ofarlig produkt. Det finns däremot några regler du måste följa när du använder lösningen, eftersom den ska användas med en SCR-katalysator som är känslig för föroreningar.

Det är viktigt att du förhindrar att din AdBlue kontamineras, så att ditt SCR-system ska fungera och du undviker kostsamma reparationer. Du får bästa prestanda i ditt fordon (lätta och tunga godsfordon, traktor, skåpbil, buss, långfärdsbuss, bil osv.) om du inte tillsätter något till din AdBlue, eftersom även vatten kan skada katalysatorn i SCR-systemet.

Gör så här Gör INTE så här
 • Fyll alltid på AdBlue i AdBlue-tanken. Både munstycket och tanklocket är tydligt uppmärkta
 • Se till att diesel aldrig fylls på i AdBlue-tanken
 • Använd endast AdBlue-utrustning när du förvarar eller fyller på AdBlue
 • Håll AdBlue-utrustningen ren och fri från damm eller smuts
 • Se till att förseglingen till din tank eller behållare med AdBlue är tät
 • Använd avjoniserat vatten (eller AdBlue) när du rengör eller förifyller AdBlue-utrustning
 • Skydda dig mot felaktig användning genom att inte blanda produkten med kranvatten, bränsle, olja eller andra vätskor
 • Bär skyddskläder om du hanterar stora volymer av AdBlue med risk för spill
 • Om du spiller AdBlue på marken, i ett fordon eller på målade ytor ska du skölja noga med vatten
 • Skydda produkten mot extrema temperaturer. AdBlue fryser vid temperaturen -11˚C
 • Värm varsamt upp behållaren så att AdBlue smälter om produkten skulle frysa i behållaren. Du kan använda AdBlue igen när produkten har tinat eftersom den återgår till ursprungstillståndet
 • Utsätt inte AdBlue för direkt solljus
 • Förvara produkten i en temperatur under 30˚C eftersom AdBlue annars kan sönderfalla
 • Kyl ned din AdBlue-behållare genom att spruta vatten på den om den blir överhettad

 

 • Fyll inte på AdBlue i dieseltanken
 • Fyll inte på diesel i AdBlue-tanken
 • Fyll inte på AdBlue-tanken med vatten eller någon annan vätska
 • Blanda inte AdBlue med andra vätskor, det är inte en tillsats
 • Använd inte AdBlue om lösningen är kontaminerad med andra ämnen, särskilt diesel
 • Undvik att spilla AdBlue på marken, eftersom ytan kan bli hal och betong eller kakel kan skadas
 • Lämna inte utspilld AdBlue utan att tvätta bort
 • Hantera inte ditt fordon utan AdBlue. Det är olagligt att göra det, och leder till extra ledtid
 • Använd inte några andra lösningar än AdBlue, t.ex. Urea Solutions. Kostsamma skador kan uppstå på SCR-systemet
 • Åsidosätt inte systemet eftersom det kan påverka garantin, det är olagligt och kan göra att fordonet måste "halta hem"
 • Använd inte smutsig utrustning, som trattar, krus eller oljefat till att fylla på AdBlue
 • Förvara inte AdBlue i direkt solljus
Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Air1

AdBlue distributors

Air1 distributörer

Hitta din närmaste AdBlue distributör här.

Läs mer

Använd AdBlue av hög kvalitet: Yaras varumärke Air1®

AdBlue används i dieselfordon med SCR-teknik. Yara är en av världens största producenter av AdBlue, och anläggningen i Sluiskil, Nederländerna är världens största produktionsanläggning för AdBlue. Yaras AdBlue-varumärke Air1 levereras via ett nätverk av Air1-distributörer till lokala marknader världen över.

AdBlue för kommersiella fordon

AdBlue för kommersiella fordon

AdBlue för mobila terrängmaskiner

AdBlue för mobila terrängmaskiner

AdBlue för bilar och andra passagerarfordon

AdBlue för bilar och andra passagerarfordon

AdBlue för diesellokomotiv

AdBlue för diesellokomotiv

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).