Så använder du AdBlue®

AdBlue är en enkel och ofarlig produkt. Det finns däremot några regler du måste följa när du använder lösningen, eftersom den ska användas med en SCR-katalysator som är känslig för föroreningar.

Det är viktigt att du förhindrar att din AdBlue kontamineras, så att ditt SCR-system ska fungera och du undviker kostsamma reparationer. Du får bästa prestanda i ditt fordon (lätta och tunga godsfordon, traktor, skåpbil, buss, långfärdsbuss, bil osv.) om du inte tillsätter något till din AdBlue, eftersom även vatten kan skada katalysatorn i SCR-systemet.

Gör så här Gör INTE så här
 • Fyll alltid på AdBlue i AdBlue-tanken. Både munstycket och tanklocket är tydligt uppmärkta
 • Se till att diesel aldrig fylls på i AdBlue-tanken
 • Använd endast AdBlue-utrustning när du förvarar eller fyller på AdBlue
 • Håll AdBlue-utrustningen ren och fri från damm eller smuts
 • Se till att förseglingen till din tank eller behållare med AdBlue är tät
 • Använd avjoniserat vatten (eller AdBlue) när du rengör eller förifyller AdBlue-utrustning
 • Skydda dig mot felaktig användning genom att inte blanda produkten med kranvatten, bränsle, olja eller andra vätskor
 • Bär skyddskläder om du hanterar stora volymer av AdBlue med risk för spill
 • Om du spiller AdBlue på marken, i ett fordon eller på målade ytor ska du skölja noga med vatten
 • Skydda produkten mot extrema temperaturer. AdBlue fryser vid temperaturen -11˚C
 • Värm varsamt upp behållaren så att AdBlue smälter om produkten skulle frysa i behållaren. Du kan använda AdBlue igen när produkten har tinat eftersom den återgår till ursprungstillståndet
 • Utsätt inte AdBlue för direkt solljus
 • Förvara produkten i en temperatur under 30˚C eftersom AdBlue annars kan sönderfalla
 • Kyl ned din AdBlue-behållare genom att spruta vatten på den om den blir överhettad

 

 • Fyll inte på AdBlue i dieseltanken
 • Fyll inte på diesel i AdBlue-tanken
 • Fyll inte på AdBlue-tanken med vatten eller någon annan vätska
 • Blanda inte AdBlue med andra vätskor, det är inte en tillsats
 • Använd inte AdBlue om lösningen är kontaminerad med andra ämnen, särskilt diesel
 • Undvik att spilla AdBlue på marken, eftersom ytan kan bli hal och betong eller kakel kan skadas
 • Lämna inte utspilld AdBlue utan att tvätta bort
 • Hantera inte ditt fordon utan AdBlue. Det är olagligt att göra det, och leder till extra ledtid
 • Använd inte några andra lösningar än AdBlue, t.ex. Urea Solutions. Kostsamma skador kan uppstå på SCR-systemet
 • Åsidosätt inte systemet eftersom det kan påverka garantin, det är olagligt och kan göra att fordonet måste "halta hem"
 • Använd inte smutsig utrustning, som trattar, krus eller oljefat till att fylla på AdBlue
 • Förvara inte AdBlue i direkt solljus
Roger Oldberg
Roger Oldberg
Sales Manager Adblue / Air1

Air1 distributörer

AdBlue distributors

Hitta din närmaste AdBlue distributör här.

Läs mer

Använd AdBlue av hög kvalitet: Yaras varumärke Air1®

AdBlue används i dieselfordon med SCR-teknik. Yara är en av världens största producenter av AdBlue, och anläggningen i Sluiskil, Nederländerna är världens största produktionsanläggning för AdBlue. Yaras AdBlue-varumärke Air1 levereras via ett nätverk av Air1-distributörer till lokala marknader världen över.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).