Varierad användning av växtskyddsmedel

Det är mycket som talar för att fördelningen av vissa växtskyddsmedel bör ske efter en metod där man anpassar doseringen efter grödans täthet (bladyta) istället för efter jordyta (areal).

 Yara N-Sensor i fält

Exempel på användningsområden för Yara N-Sensor vid växtskyddsbehandlingar:

  1. Stråförkortning
  2. Svampbekämpning (t.ex. Septoria och mjöldagg)
  3. Blastdödning av potatis

Notera! Yara har en omfattande försöksverksamhet när det gäller gödsling, men däremot liten försöksverksamhet gällande växtskyddsmedel. Vi fråntar oss därför allt ansvar vid användande av Yara N-Sensor för att variera tillförsel av växtskyddsmedel.