Vallodling

Två män som samtalar vid en traktor

Många faktorer är viktiga vid planering av gödslingsstrategin för vall:

  • Botanisk sammansättning (andel gräs, baljväxter)
  • Förväntad skördenivå
  • Kvalitetsmålsättning
  • Antal delskördar och skördetidpunkter
  • Vallålder
  • Tillgång till och fördelning av stallgödsel

Gödslingsråd vall

Vallverktyget för tolkning av näringsstatus

I beräkningsverktyget nedan lägger du in resultatet från mineraldelen i din vallfoderanalys samt råproteinhalt. När du klickar på beräkna gör verktyget en beräkning av växtnäringsstatusen och ger besked om eventuella brister och förslag på åtgärder. Decimaltecken skrivs med punkt. Observera att råproteinhalten krävs för att få en korrekt beräkning av kaliumstatus.
Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. Verktyget kan inte användas för senare skördat foder till dikor och häst.

Följ utvecklingen av vall

Föstaskörden av vall

YaraGården är vår digitala gård. Här följer vi utvecklingen i fält på olika platser runt om i Sverige. Följ med på en runda om vall.

Följ utvecklingen av vall

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!