Djurhälsa

Gödsling med olika makro- och mikronäringsämnen påverkar mineralsammansättningen och därmed vallens kvalitet som indirekt påverkar djurhälsan.

Betesdjur har större behov av spårämnen än vad som behövs för vallgräsets tillväxt, och därför är det viktigt att säkerställa att dessa spårämnen finns i tillräcklig mängd i gräset, för att kunna möta betesdjurens näringsbehov. Natrium och selen är båda nödvändiga för djurens hälsa men är inte nödvändiga för gräsets tillväxt. Även mineraler som fosfor, kalium, kalcium och magnesium, samt spårämnen som zink, kobolt och koppar är nödvändiga i lämpliga mängder för vallens tillväxt. Några av dessa ämnen behövs i större mängd till betesdjur än vad som krävs för vallens tillväxt. Brist på mineraler i grovfodret måste täckas upp med tillskott av mineraler eller kraftfoder.