Vallverktyget för tolkning av näringsstatus

I beräkningsverktyget nedan lägger du in resultatet från mineraldelen i din vallfoderanalys samt råproteinhalt. När du klickar på beräkna gör verktyget en beräkning av växtnäringsstatusen och ger besked om eventuella brister och förslag på åtgärder. Decimaltecken skrivs med punkt. Observera att råproteinhalten krävs för att få en korrekt beräkning av kaliumstatus. Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. Verktyget kan inte användas för senare skördat foder till dikor och häst.

Så här fungerar Vallverktyget: