Kalkylator för kvävekomplettering i höstvete

Nu kan du mäta kväveupptaget i dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget och ligger till grund för beräkningen.

Kväverekommendationen bygger på mätning i höstvetets Nollruta i DC 32-37.

Läs mer om att anlägga en Nollruta

Heading

Results

N-upptag

Totalt behov av kväve

Kompletteringsbehov av kväve

results empty

Fyll i uppgifterna och klicka på knappen "Beräkna" för att se resultatet här

Instruktioner till kalkylatorn

1-2 Välj odlingsmål och sort i listan

3 Uppskatta din skörd, anges i ton

4 Ange hur många kg N/ha du redan lagt ut på fältet

5 För att få fram marktäckning i % från din Nollruta öppnar du Atfarm i din mobil. Gå till det fältet du vill mäta och skrollar ner till ”Kvävebildsanalys”. 

Bild som visar hur man hittar kvävebildsanalys digital nollruta

Tryck på den blå knappen ”PÅBÖRJA BILDANALYS” följ instruktionerna och ta minst 5 bilder runt i rutan för att få ett medeltal av marktäckningen. Ta bilderna i brösthöjd, minst 1,5 m höjd.

När du har fått tillbaka resultatet så ska du inte välja den stora blåa siffran N-Upptag. Det är ”Andelen täckt mark” vi är intresserade av i exemplet på bilden är det 36%. Du ska skriva 36 i kalkylatorn i detta fall.

Bild som visar marktäckning i Atfarm digital nollruta

6 Fördela dina 30 mätningar i Nollrutan (För att komma igång med N-Testermätningar - klicka här). 

  1. Välj inte N-rekommendation
  2. Skrolla ner och öppna "Visa fler detaljer"
  3. Här syns "Genomsnittlig N-Tester värde" som du ska ange i kalkylatorn, i detta exempel 383.

Bild som visar hur man gör i Atfarm

 

 

Instruktionsfilm för Nollruta i mobilen

Så går det till att mäta Nollrutan med mobilen, Atfarm och vår kalkylator

Så går det till att mäta Nollrutan med mobilen, Atfarm och vår kalkylator
Fält med Nollruta Fält med Nollruta

Atfarm

Hitta var du laddar ner appen eller hur du använder Atfarm. Det är också i Atfarm du beställer din N-Tester.

Atfarm

 

N-Tester

Läs mer om hur du använder din N-Tester här. Vill du beställa den, gör du det i ditt Atfarm konto.

N-Tester BT