Ökade veteskördar

Skörd av vete i full gång.

Skörden byggs upp av några olika komponenter:

  • Antal ax per ha
  • Antal kärnor per ax
  • Kärnornas vikt

För att uppnå höga skördenivåer i vete krävs ett bra bestånd som är väl bestockat och därmed ger tillräckligt många ax. Gröna friska blad gör att fotosyntesen kan producera och lagra in kolhydrater. Hemligheten är en jämn tillgång till vatten och en balanserad växtnäringstillförsel.

Gödslingsråd för höstvete

Gödslingsråd för vårvete

Se om ditt vete har bristsymtom

Identifiera om ditt vete lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!