Ökade veteskördar

Skörd av vete i full gång.

Skörden byggs upp av några olika komponenter:

  • Antal ax per ha
  • Antal kärnor per ax
  • Kärnornas vikt

För att uppnå höga skördenivåer i vete krävs ett bra bestånd som är väl bestockat och därmed ger tillräckligt många ax. Gröna friska blad gör att fotosyntesen kan producera och lagra in kolhydrater. Hemligheten är en jämn tillgång till vatten och en balanserad växtnäringstillförsel.

Gödslingsråd för höstvete

Gödslingsråd för vårvete