Gödslingsråd för vårvete

Odling av vårvete innebär ofta en konflikt mellan två mål:

  • Att undvika liggsäd
  • Att uppnå tillräckligt hög proteinhalt

Denna konflikt löses genom att vid kombisådd lägga en måttligt stor kvävegiva och sedan komplettera under stråskjutningen och kring axgång då kvävetillförseln inte påverkar strålängd och stråstyrka lika mycket.

Riktvärden för totala kvävegivan i vårvete med stråsäd som förfrukt, kg N/ha
OBS! Justera riktvärdet efter markens egen mineralisering. (Klicka på tabellen för större bild)

Kväve Vårvete.PNG

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Läs mer om gödslingsmetod och gödselmedel i artiklarna nedan.