YaraLiva KALKSALPETER

YaraLiva KALKSALPETER

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär.

Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) motsvarar ca 170 kg CaO vid en giva på 100 kg N/ha.

Den snabba och säkra kväveeffekten är särskilt betydelsefull i spannmål och vall då det är kallt eller torrt.

På tunga lerjordar som kan binda ammoniumkväve, ger Kalksalpeter en betydligt säkrare kväveeffekt än andra gödselmedel tack vare innehållet av nitratkväve.

Kalksalpeter ger en unik gödslingseffekt i potatis, grönsaker, i frukt och bär genom kombinationen av lättupptagligt nitratkväve och hög halt kvalitetshöjande växttillgängligt kalcium.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt basisk

Volymvikt: 1,1

Emballage: Säck 25 kg samt 750 kg

Vad gör Kalksalpeter™ så unik?

Kalksalpeterjpg.jpg