Bladgödsling

En bladgödsling med YaraVita Gramitrel eller YaraVita Mancozin är ofta motiverad. Produkterna innehåller en blandning av flera mikronäringsämnen som ofta är skördebegränsande i stråsäd.

Den vanligaste mikronäringsbristen i stråsäd är manganbrist. Brist uppträder framförallt på lätta porösa jordar och vid höga pH-värden. Bladgödsling utförs med Mantrac Pro. Beroende på hur svår bristen är kan även YaraVita Gramitrel eller YaraVita Mancozin användas.

Kopparbrist är vanlig på lätta jordar och mulljordar. Speciellt i havre och korn har bladgödsling gett stora skördeökningar i försök. Om jordanalysen visar på låga koppartal kan en uppgödsling av marken utföras. Såväl uppgödsling som årlig bladgödsling görs med Coptrac. Även YaraVita Gramitrel och YaraVita Mancozin innehåller koppar.