YaraVita COPTRAC

YaraVita COPTRAC

YaraVita Coptrac är ett högkoncentrerat och flytande bladgödselmedel. YaraVita Coptrac används både till bladgödsling och till förrådsgödsling av koppar

Näringsinnehåll (g/l):

Cu 500 g/l

Produkten är säkrare att använda än sulfatbaserade pulver och orsakar inte korrosion på maskindelar.

Produkten tas snabbt upp av grödan och har god långtidsverkan.

YaraVita Coptrac kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 5 liter

Morötter

Morötter: 0,5 l/ha när plantorna är 15 cm höga. Vid normala eller höga brister, upprepa behandlingen med 10 till 14 dagars intervall. Vattenmängd: 50 till 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 0,5 l/ha i 4 till 6 bladstadiet. Vid måttliga till stora brister kan behandlingen upprepas en till två gånger, med 10 till 14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 0.25 l/ha vid bestockning till 2 - nodsstadium (Stad. 12-32). Vid tydlig till kraftig brist upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. För höstsådda grödor rekommenderas en behandling före vintervila. Vid gödsling med Coptrac i växande gröda får högst 0,5 l/ha användas var 14:e dag. Vattenmängd 200 l/ha.

Förrådsgödsling

Förrådsgödsling: Behandlingen utföres på obeväxt mark och nedbrukas därefter, gärna på hösten. Doseringen bestäms av kopparhalten i jorden, Cu-HCl mg/kg jord. Vattenmängd: 50-100 l/ha

Morötter

Morötter: 0,5 l/ha när plantorna är 15 cm höga. Vid normala eller höga brister, upprepa behandlingen med 10 till 14 dagars intervall. Vattenmängd: 50 till 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 0,5 l/ha i 4 till 6 bladstadiet. Vid måttliga till stora brister kan behandlingen upprepas en till två gånger, med 10 till 14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 0.25 l/ha vid bestockning till 2 - nodsstadium (Stad. 12-32). Vid tydlig till kraftig brist upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. För höstsådda grödor rekommenderas en behandling före vintervila. Vid gödsling med Coptrac i växande gröda får högst 0,5 l/ha användas var 14:e dag. Vattenmängd 200 l/ha.

Förrådsgödsling

Förrådsgödsling: Behandlingen utföres på obeväxt mark och nedbrukas därefter, gärna på hösten. Doseringen bestäms av kopparhalten i jorden, Cu-HCl mg/kg jord. Vattenmängd: 50-100 l/ha