Sockerbetan är kräsen!

En man och en kvinna diskuterar skörden

Sockerbetor ställer höga krav på växtnäringstillgången. För bästa möjliga tillväxtstart och höga jämna skördar bör ett specialanpassat gödselmedel användas och då gärna radmyllas.

Gödslingsråd för sockerbetor

Se om dina sockerbetor har bristsymtom

Identifiera om dina sockerbetor lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.