Molybdenbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Kvävemetabolism
  • Järnmetabolism
  • Fosfatmetabolism