Järnbrist förvärras av

  • Högt pH
  • Vattensjuka marker
  • Kalkrika jordar
  • Jordar med hög andel koppar, mangan eller zink

Järn är viktigt för

  • Frisk, grön bladmassa
  • Förbättrad kvalitet och avkastning