Borbrist förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Basiska jordar
  • Jordar med låg mullhalt
  • Höga kvävenivåer
  • Höga kalciumnivåer
  • Kylig och våt väderlek
  • Torkperioder

Bor är viktigt för

  • Minskar hjärtrotröta
  • Höjer sockerhalt och skörd