Magnesiumbrist förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Sura jordar
  • Kaliumrika jordar
  • Höga kaliumgivor
  • Kylig och våt väderlek

Magnesium är viktigt för

  • Förbättrar etablering
  • Främjar ett friskare bladverk
  • Ökar avkastningen
  • Höjer sockerhalten