YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

YaraVita Magtrac är ett högkoncentrerat och flytande bladgödselmedel

Näringsinnehåll (g/l):

Mg 300 g/l

Produkten tas snabbt upp av grödan och har god långtidsverkan.

YaraVita Magtrac kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 5 liter

Morötter

Morötter: 4 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid måttliga till stora brister upprepas behandlingen var 10 till 14 dag. Vattenmängd: 30 till 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 4 l/ha vid 4 till 6 bladstadiet. Behandlingen kan upprepas med 10 till 14 dagars intervall vid måttlig till allvarlig brist. Vattenmängd: 30 till 500 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 4 l/ha i 200 l vatten från 2-bladstadiet till 1-nodstadiet (stadium 12-31). Vid stark brist upprepas behandlingen efter 10-14 dagar. Behandling med ovanstående dos kan också behöva utföras under perioden axgång till blomning (stadium 51-69).

Sallad

Sallad: 4 l/ha. 10-14 dagar efter plantering. Behandlingen kan upprepas med 10-14 dagars intervall. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd: 500 l/ha

Päron

Päron: 4 l/ha i 200 l vatten. Första behandling vid tät klunga till ballongstadiet. Andra behandling vid avblomning till kartsättning. Tredje behandling efter skörd.

Morötter

Morötter: 4 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid måttliga till stora brister upprepas behandlingen var 10 till 14 dag. Vattenmängd: 30 till 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 4 l/ha vid 4 till 6 bladstadiet. Behandlingen kan upprepas med 10 till 14 dagars intervall vid måttlig till allvarlig brist. Vattenmängd: 30 till 500 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 4 l/ha i 200 l vatten från 2-bladstadiet till 1-nodstadiet (stadium 12-31). Vid stark brist upprepas behandlingen efter 10-14 dagar. Behandling med ovanstående dos kan också behöva utföras under perioden axgång till blomning (stadium 51-69).

Sallad

Sallad: 4 l/ha. 10-14 dagar efter plantering. Behandlingen kan upprepas med 10-14 dagars intervall. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd: 500 l/ha

Päron

Päron: 4 l/ha i 200 l vatten. Första behandling vid tät klunga till ballongstadiet. Andra behandling vid avblomning till kartsättning. Tredje behandling efter skörd.