Gödslingsråd för äpplen och päron

Äpplen på kvist

Äpplen och päron kallas också för kärnfrukt, gödselupptaget för kärnfrukter liknar varandra vilket framgår av tabellerna i artikeln om växtnäringsbehov.